Cena a platební podmínky

  • Cena ročního intenzivního kurzu češtiny pro cizince je 79.000,- CZK. Cena nezahrnuje výukové materiály a poplatek za Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (CCE).
     
  • Kurzovné je možné uhradit bankovním převodem (v CZK nebo v EUR) nebo platbou v hotovosti (pouze v CZK) v pokladně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (adresa a pokladní hodiny zde).
     
  • Jako předpis pro platbu slouží faktura, která Vám bude vystavena po zaslání přihlášky. Na faktuře najdete veškeré údaje o bankovním spojení a také variabilní symbol, který musíte spolu se jménem plátce (tedy svým jménem) uvést do zprávy pro příjemce.
     
  • ❕ V případě, že se zájemce rozhodne stornovat svou přihlášku k intenzivnímu kurzu češtiny pro cizince do 31. 8. 2021 včetně, bude mu z ceny kurzovného odečten storno poplatek ve výši 6.000,- CZK. Rozhodne-li se zájemce stornovat svou přihlášku později, bude mu z ceny kurzovného odečten storno poplatek ve výši 12.000,- CZK.