Konzultační hodiny

Konzultační hodiny v letním semestru 2020/2021

 

 

 


 PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.
 

po domluvě e-mailem


 prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
 
po domluvě e-mailem

 Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.
 
po domluvě e-mailem

 PhDr. et Mgr. David Franta
 

po domluvě e-mailem


 Mgr. Martina Halamová, Ph.D.
 
po domluvě e-mailem

 

 Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.

po domluvě e-mailem

 doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
 
po domluvě e-mailem

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
 
po domluvě e-mailem

 doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.
 

po domluvě e-mailem


 doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.
 
po domluvě e-mailem

 Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.
 
po domluvě e-mailem

  Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.
 

po domluvě e-mailem


 prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
 
po domluvě e-mailem (gberanova@ff.jcu.cz)

 Mgr. Anna Papoušková
 
po domluvě e-mailem 

 PhDr. Věra Pospíšilová
 
po domluvě e-mailem

 Mgr. David Skalický, Ph.D.
 
po domluvě e-mailem

 prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.
 

po domluvě e-mailem


 Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.
 
mateřská dovolená (po domluvě e-mailem)

 Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.
 
po domluvě e-mailem