Granty

  • 2013 – Multimediální prezentace vybraných profesně orientovaných témat pro předmět ruský jazyk jako druhý vyučovaný cizí jazyk 1196 /2013 (role: Spoluřešitel), IGA VŠTE
     
  • 2013 – Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu CZ.1.07/2.2.00/28.0115 (role: Spoluřešitel), IGA VŠTE