Mgr. Andrej Artěmov, Ph.D.

 


Pracovna


01 005 


387 774 857

E-mail


ARTEA1AF@seznam.cz


Odborná specializace
 


kognitivní lingvistika, lingvistická a literární komparatistika slovanských jazyků


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Andrej Artemov, Ph.D. (nar. 1978) vyrůstal v Sankt-Petěrburgu (Petrohradu), je absolventem Katedry slovanské filologie Filologické fakulty Petrohradské státní univerzity, obor: český jazyk a česká literatura (studium: 1996–2002). V letech 2002–2005 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích absolvoval doktorské studium, studijní program: Teorie a dějiny literatury (P8106), obor: Dějiny novější české literatury (8106V001). Před Vánocemi 2005 obhájil disertační práci Postavy v českém a ruském postmoderním románu konce 20. a začátku 21. století.

Od roku 2003 do roku 2011 byl externím učitelem na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, kde zajišťoval výuku Ruské konverzace, Dějin Ruska a SNS, Zeměpisu Ruska, Lexikologie ruského jazyka, Rusko-českého překladatelského semináře, Stylistiky ruského jazyka.

Od 1.1.2006 spolupracuje s Ústavem bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po dobu svého působení zde již v jednotlivých semestrech učil předměty: Lingvistická propedeutika, Syntax (praktická cvičení), Dějiny českého mluvnictví, Komparatistika slovanských jazyků, Čeština pro cizince, Diplomový seminář, Kapitoly z románských literatur (pro bohemisty), Kapitoly z ruské literatury, Ruština (I, II, III, IV). V současné době na Ústavu bohemistiky vyučuje Kapitoly z ruské literatury a Ruštinu I a II.

V letech 2012–2019 působil na Katedře cizích jazyků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, kde vyučoval předměty: Ruština pro ekonomy, Ruština pro začátečníky, Francouzština pro začátečníky atd.

Od zimního semestru roku 2017 spolupracuje s Katedrou ruského a francouzského jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Od února 2019 zastává zde pozici odborného asistenta a věnuje se výuce předmětů: Literárněvědná propedeutika, Rusko-český překlad v souvislostech, Interpretace literárního díla (z ruské literatury), Domácí četba, Ruský jazyk (pro začátečníky), Ruská literatura 19. st. a dalších.

Hlavní zájmy: kognitivní lingvistika, kontrastivní studium slovanských jazyků a literatur (čeština, ruština), teorie překladu, francouzština a další.


◽ Granty

◽ Publikační činnost