Mgr. David Skalický, Ph.D.

 


Pracovna


01 040


387 774 853

E-mail


dskalicky@ff.jcu.cz


Odborná specializace
 


literární teorie, sémiotika


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. David Skalický, Ph.D., (nar. 1980) vystudoval bohemistiku a literární vědu na FF JU v Českých Budějovicích (Ph.D. 2008). V akademickém roce 2009/2010 působil jako stipendista Fulbrightova programu na CREES, University of Kansas. Od r. 2010 působí na Ústavu bohemistiky, od r. 2015 na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU. Zabývá se především strukturální estetikou a sémiotikou, teorií interpretace literárního díla a estetikou amerického neo-pragmatismu.