Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.

 

 


Pracovna


01 005

 ☎


387 774 857


E-mail
 

 dvoram21@ff.jcu.cz


Odborná specializace

česká literatura první poloviny 20. století,

literární teorie, editologie


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Martin Dvořák, Ph.D. (nar. 1989 v Třebíči) vystudoval roku 2015 Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obory český jazyk a literatura, anglický jazyk a literatura. V roce 2020 ukončil doktorské studium na Filozofické fakultě téže univerzity v oboru teorie a dějiny novější české literatury obhajobou disertační práce „Metafora v díle Vladimíra Holana“.

Zabývá se českou literaturou první poloviny 20. století, literární teorií a editologií. Svoji diplomovou práci „Korespondence Vladimíra Holana“ přetavil do rozšířeného, knižního vydání nazvaného Umlkám do čekání (Akropolis, 2019). V rámci literární teorie se zaobírá problematikou figurativního vyjadřování v literárním díle, inspirován anglosaskou analytickou filozofií a teoriemi jazyka (Searle, Rorty, Davidson, Black). Editorsky se momentálně podílí na přípravě souborného vydání díla Vladimíra Raffela či na popularizační publikaci Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU.

V současnosti působí na FF JU jako vědecký pracovník při Centru pro výzkum novější české literatury a literární teorie, vyučuje interpretační semináře k české literatuře první poloviny 20. století a příležitostně přednáší v rámci kurzu Kapitoly ze světové literatury.

Knižní, filmové či hudební recenze a eseje publikuje v budějovickém tištěném magazínu Milk & Honey, v minulosti stejnou činností včetně vedení rozhovorů přispíval na internetový portál o kultuře Akurnik.cz. Několik let pracoval jako korektor v Českobudějovickém deníku. Zajímá se o dějiny kinematografie, soudobou vážnou hudbu a jazz, lední hokej, chov zakrslých králíků a uzení masa.

Publikační činnost

Granty