Mgr. Michala Kutláková, Ph.D.

 

Pracovna

01 005
Telefon 730 161 463
E-mail mkutlakova@ff.jcu.cz
Odborná specializace

 

Česká morfologie, čeština jako cizí jazyk

Konzultační hodiny

 

Mgr. Michala Kutláková, Ph.D. (nar. 1984) absolvovala v roce 2009 magisterské studium českého jazyka a literatury a německého jazyka a literatury na PF JU v Českých Budějovicích. V témže roce obhájila diplomovou práci s názvem Aktuální informace o německy mluvících zemích. Jejich úloha při rozvoji řečových dovedností.

Doktorské studium v oboru Český jazyk na FF JU v Českých Budějovicích úspěšně ukončila v roce 2015 složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce Čeština jako cizí jazyk. Modifikovaný lingvistický popis vybraných gramatických kategorií češtiny.

Specializuje se na problematiku češtiny jako cizího jazyka, především popis gramatiky češtiny v roli cizího jazyka, a problematiku češtiny pro cizince. Dále se zabývá českou korpusovou lingvistikou se zaměřením na českou morfologii.

Dlouhodobě vede kurzy češtiny pro cizince a podílí se též na výuce frekventantů Letní školy slovanských studií, již pořádá FF JU v Českých Budějovicích. 

 

Granty

Publikační činnost