Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

 


Pracovna


01 036


387 774 856

E-mail


faktorova@ff.jcu.cz

Odborná specializace 


dějiny české literatury 19. století


Konzultační hodiny

 

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D. (nar. 1979) absolvovala obor český jazyk a literatura - historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorské studium Dějiny novější české literatury na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde nyní působí. Jejím badatelským zájmem je literatura 19. století. V poslední době se podílela na řešení víceletého mezinárodního projektu Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu (kapitoly v monografiích České literární romantično, 2012; Český a slovenský literární klasicismus, 2017). Samostatně publikovala monografii Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu (Praha, Arsci 2012). Spolu s D. Turečkem připravila výstavu Památníku národního písemnictví v Praze KHM 1810-2010. Dvě století české kultury s Máchou a k ní stejnojmenný katalog se studiemi. Na Ústavu bohemistiky vede semináře k dějinám české literatury 19. století.


◽ Granty

◽ Publikační činnost