Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.

 


Pracovna


01 042


387 774 844

E-mail


v.veberova@gmail.com


Odborná specializace
 


Česká literatura 1. poloviny 20. století, latina


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D. (nar. 1978) absolvovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v roce 2003 (obor čeština-latina). V roce 2006 pobývala na půlročním studijním pobytu v Římě. Titul Ph.D. získala v roce 2007 na FF JU. Ve své disertační práci se věnovala poezii básníků Literární skupiny. V současné době působí na Ústavu bohemistiky FF JU, věnuje se literatuře první poloviny 20. století, zejména českému expresionismu a české poezii.


◽ Granty

◽ Publikační činnost