Publikační činnost

 

1. Odborné monografie

1) BROUČKOVÁ, Veronika. Srdce a smrt: tvorba brněnské Literární skupiny: s doprovodnou antologií. Praha: Akropolis, 2009. 268 s. Skrytá moderna. ISBN 978-80-87310-00-7.

 

2. Kapitoly v odborných monografiích

11) VEBEROVÁ, Veronika: Listárna. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017, 818 s., ISBN 978-80-200-2736-8, s. 457-547.

10) VEBEROVÁ, Veronika. Fanatik poctivosti (expresionistické impulzy v díle Bartoše Vlčka). In:  KUBÍČEK, Tomáš, WIENDL, Jan, eds. „Vykoupeni z mlh a        chaosu…“ Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno: Moravská        zemská knihovna, 2017. s. 305-327. ISBN 978-80-7051-227-2.

9) VEBEROVÁ, Veronika. Mystika půdy, národa a krve. Spisovatelé ve vztahu k tradicionalistickým a regionálním kulturněpolitickým aspektům v letech 1924 - 1934. In: PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny 2, Lomy vertikál: česká literatura v letech 1924-1934. Praha: Academia, 2014. s. 249-284. ISBN 978-80-200-2296-7.

8) VEBEROVÁ, Veronika. Reprezentace nacionality v půdě a tradici. In: SKALICKÝ, David; BAUER, Michal; BRDEK, Zdeněk; PAPOUŠEK, Vladimír; eds. Jazyky reprezentace 2. Praha: Akropolis, 2014. s. 163-169. ISBN 978-80-7470-073-6.

7) VEBEROVÁ, Veronika. Reprezentace konceptu modernosti v literatuře v pojetí Františka Götze. In: VEBEROVÁ, Veronika; BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír; SKALICKÝ, David, eds. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, 308 s. ISBN: 978-80-87481-67-7.

6) VEBEROVÁ, Veronika. Exotismus, básnický cestopis. In: VOJVODÍK, Josef; WIENDL, Jan, eds. Heslář české avantgardy. Praha: Togga, 2011. s. 135-143. 978-80-87258-56-9.

5) VEBEROVÁ, Veronika. Exoticism, the poetic travelogue. In: VOJVODÍK, Josef; WIENDL, Jan, eds. A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. s. 199 – 217 ISBN 978-80-7308-374-8.

4) BROUČKOVÁ, Veronika. 1922. Mosty a opojení. In: PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha: Academia, 2010. s. 366-384. ISBN 978-80-200-2296-7.

3) BROUČKOVÁ, Veronika. Divine ironie dans Risibles amours. In:  Desaccords parfaits: La réception paradoxale de l´oeuvre de Milan Kundera. Grenoble: Ellug, 2009. s. 131-138. ISBN  978-2-84310-141-0.

2) BROUČKOVÁ, Veronika. František Götz i jego poszukiwanie tozsamości literatury czeskiej w ówczesnym kontekście obcích nurtów ideowych lat dwudziestych. In: GOSZCZYNSKA, Joanna, ed. Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Varšava: Polonistyki Universytetu Warszawskiego, 2008. s. 57-68. ISBN 978-83-60938-24-9.

1) BROUČKOVÁ, Veronika. Šaldova recepce tvorby básníků Literární skupiny. In: KUBÍČEK, Tomáš, MERHAUT, Luboš, WIENDL, Jan, eds. "Na téma umění a život." F. X. Šalda 1867- 1937 - 2007. Host: Brno, 2007. s. 268-273. ISBN 978-80-7294-258-9.

 

3. Články v odborných periodikách

3.1 Články v domácích recenzovaných odborných časopisech

1) BROUČKOVÁ, Veronika. Literární experiment Františka Götze. Bohemica Olomucensia 1- Symposiana. 2010. s. 93-97. ISSN 1803-876X.

3.2. Články v domácích recenzovaných časopisech

2) BROUČKOVÁ, Veronika. Sever Arna Nováka. Řeč severu, In: Slovo a smysl IV. 2007, č. 7, s. 301 - 303. ISSN 1214-7915.

1) BROUČKOVÁ Veronika. Reflexe vězení v díle Jana Zahradníčka a Františka Daniela Mertha. Česká literatura. 2007, 55(1), s. 79-85. ISSN 0009-0468.

 

4. Články ve sbornících

3) BROUČKOVÁ, Veronika. Expresionistické vlivy a souvislosti v díle Josefa Chaloupky (Kamarád mrtvých). In: BAUER, Michal, ed. Hledání expresionistických poetik: materiály z mezinárodní konference, která se konala 11. - 13. února 2004 v Českých Budějovicích. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2006. s. 237-242. ISBN 80-86559-42-4.

2) BROUČKOVÁ, Veronika. Vztah individuality a kolektivu v dílech básníků Literární skupiny. In: HALAMOVÁ, Martina, ed. Nadnárodní dimenze české národní literatury I. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama, 2005. s. 61-78. ISBN 80-903600-0-5.

1) BROUČKOVÁ, Veronika.  Vztah ženy a venkova v prózách Pavly Buzkové. In: NAVRÁTIL, Ivo, ed. Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Semily: Státní okresní archiv Semily, 2005. s. 190-194. ISBN 80-86254-12-7.

 

5. Překladatelská / ediční / redakční činnost

2) VEBEROVÁ, Veronika; BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír; SKALICKÝ, David, eds. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, 308 s. ISBN: 978-80-87481-67-7.

1) BROUČKOVÁ, Veronika - FAKTOROVÁ, Veronika - MARTINEK, Jakub - SKALICKÝ, David, eds.  Dialog mezi filozofií a literaturou: sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. České Budějovice: Tomáš Halama, 2006. 96 s. ISBN 80-87082-00-1.

 

6. Recenze

2) BROUČKOVÁ, Veronika. Lyrika 20. století ve středovýchodní Evropě. Česká literatura. 2009, 57(3), s. 450 - 453.  ISSN 0009-0468.

1) BROUČKOVÁ Veronika. Literární věda na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Slovo a smysl. 2005, č. 3, s. 303 - 305. ISSN 1214-7915.

 

7. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

7.1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

2) BROUČKOVÁ, Veronika. Divine ironie dans Risibles amours. Konference Desaccords parfaits: La réception paradoxale de l´oeuvre de Milan Kundera. Lyon, říjen 2007.

1) BROUČKOVÁ, Veronika. František Götz i jego poszukiwanie tozsamości literatury czeskiej w ówczesnym kontekście obcích nurtów ideowych lat dwudziestych. Konference Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Universytet Warszawski, Varšava, květen 2007.

7.2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

8) VEBEROVÁ, Veronika. Multimediální tvář moderny v českobudějovickém časopise Linie. Konference Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk první republiky. Moravská zemská knihovna, Brno 8. - 9. 11. 2017.

7) VEBEROVÁ, Veronika. Fanatik poctivosti (expresionistické impulzy v díle Bartoše Vlčka). Konference Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Moravská zemská knihovna, Brno, 7. - 8. 9. 2016.

6) VEBEROVÁ, Veronika. Reprezentace nacionality v půdě a tradici. Konference Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literárních textech. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 17. - 18. 6. 2013.

5) VEBEROVÁ, Veronika. Reprezentace konceptu modernosti v literatuře v pojetí Františka Götze. Konference Modely reprezentací v literatuře. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 26. - 28. 1. 2011.

4) BROUČKOVÁ, Veronika. Literární experiment Františka Götze. Konference Česká kultura a umění 20. století. Umělecký experiment. Umělecké centrum, Olomouc, 17. – 18. 3. 2009.

3) BROUČKOVÁ, Veronika. Šaldova recepce tvorby básníků Literární skupiny. Konference F. X. Šalda (Tvorba v kontextech) 1867-1937-2007. Moravská zemská knihovna, Brno, 20. - 22. 6. 2007.

2) BROUČKOVÁ, Veronika. Vztah ženy a venkova v prózách Pavly Buzkové. Konference Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Osobnosti – díla – ideje. Sedmihorky, 22. - 23. 4. 2005.

1) BROUČKOVÁ, Veronika. Expresionistické vlivy a souvislosti v díle Josefa Chaloupky (Kamarád mrtvých). Konference Hledání expresionistických poetik. Ústav bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice, 11. - 13. 2. 2004.

 

8. Akademická ocenění a stipendia

3) Cena Bedřicha Hrozného za rok 2018 za odbornou publikaci Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017 (spoluautorka) 

2) Cena Slovník roku 2013 (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958 (spoluautorka).

1) Cena Magnesia Litera 2011 za odbornou publikaci Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 (spoluautorka).

 

9. Ostatní

9.1. Disertační práce

BROUČKOVÁ, Veronika. Poezie básníků Literární skupiny. České Budějovice, 2007. 211 s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Filozofická fakulta. Ústav bohemistiky. Vedoucí práce: Vedoucí práce prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.