Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

 

 


Pracovna


01 005

 ☎


387 774 858


E-mail
 

brdekz00@ff.jcu.cz


Odborná specializace


česká literatura 20. století


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D. (nar. 1982) absolvoval obor učitelství českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a doktorské studium Dějiny novější české literatury na Filozofické fakultě tamtéž. Badatelsky se zaměřuje na historii literatury první poloviny 20. století. Zajímá se též o výtvarné umění, publikuje zejména recenze výstav. Od roku 2015 působí jako (šéf)redaktor kulturně-společenského magazínu Milk & Honey, který vychází v Českých Budějovicích. Kromě běžné kulturní publicistiky a odborných studií vydal monografii Obhájce moderního umění. Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století (Akropolis – Filip Tomáš, 2017).

Publikační činnost

Granty