Publikace Mgr. Zdeněk Brdek

1. Odborné knihy (monografie)

1) BRDEK, Zdeněk. Obhájce moderního umění. Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století. Praha: Akropolis, 2017, 280 s.

 

2. Kapitoly v odborných knihách

5) BRDEK, Zdeněk. Protektorátní debata o mladé literární generaci. In Lucie Antošíková (ed.): Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. Praha: Academia, 2017, s. 153–168

4) BRDEK, Zdeněk. Moderní primitivismus: od Jindřicha Chalupeckého po Vladimira 518. In Jiří Hrabal (ed.): Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2017, s. 97–106

3) BRDEK, Zdeněk. Cenzura v meziválečném Československu: kauza Soumagnova Příštího Mesiáše. In Jiří Hrabal (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 253–265

2) BRDEK, Zdeněk. Reprezentace nacionality v raných textech Kamila Bednáře. In David Skalický, Michal Bauer, Zdeněk Brdek, Vladimír Papoušek (eds.): Jazyky reprezentace 2. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2014, s. 154–162

1) BRDEK, Zdeněk. Reprezentace italské kultury v českém prostoru 20. a 30. let 20. století: Luigi Pirandello a jeho návštěvy Prahy. Jihočeský sborník historický LXXXI, 2012, supplementum 4, s. 485–499

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v domácích recenzovaných časopisech

1) BRDEK, Zdeněk. Abjektivní aspekty básnické řeči Jiřího Ortena a Kamila Bednáře. Česká literatura LXII, 2014, č. 1, s. 46–64

 

3. 2. Články v ostatních odborných časopisech

3) BRDEK, Zdeněk. Citační montáží proti modle čtivosti. Tvar XXXI, 2020, č. 10, s. 21

2) BRDEK, Zdeněk. Přemítání nad angažovaným uměním. Artalk.cz, 23. 6. 2014

http://www.artalk.cz/2014/06/23/premitani-nad-angazovanym-umenim/

1) BRDEK, Zdeněk. Jazyk ledový se hnul. Básnická tvorba Kamila Bednáře z počátku 40. let 20. století. Tvar XXIII, 2012, č. 13, s. 8–9

 

4. Články ve sbornících

2) BRDEK, Zdeněk. Poezie Kamila Bednáře v první polovině čtyřicátých let 20. století. In Vít Schmarc a kol. (eds.): Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, 2015, s. 190–199

1) BRDEK, Zdeněk. Skupina kolem Kamila Bednáře uprostřed noci, in Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2012, s. 91–109

 

5. Popularizační texty

3) BRDEK, Zdeněk. Krátký úvod do Budějckých 4ek. In Cyril Nováček, Ricardo Picante: Budějcký 4ky. Bedekr echtovních osvěžoven jihočeské metropole. České Budějovice: Milk & Honey, 2019, s. 6–7

2) BRDEK, Zdeněk. Nezapomeňte na Terst. Literární noviny XXX, 2019, č. 7, s. 6

1) BRDEK, Zdeněk. Nad četbou Michela Houellebecqa. Kulturní noviny.cz, 7. 3. 2016 ­+ 14. 3. 2016

http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2016/10-2016/56dd43d3eec03

http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2016/11-2016/56e7f88b5f132

 

6. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

3) Milk & Honey I–VI, 2015–2020, č. 1–39 ([šéf]redaktor, editor, jazykový korektor)

2) NOVÁČEK, Cyril – PICANTE, Ricardo. Budějcký 4ky. Bedekr echtovních osvěžoven jihočeské metropole. České Budějovice: Milk & Honey, 2019, 103 s.

1) SKALICKÝ, David – BAUER, Michal – BRDEK, Zdeněk – PAPOUŠEK, Vladimír (eds.). Jazyky reprezentace 2. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2014, 332 s.

 

7. Recenze

7. 1. Recenze knih

28) Eseje o městech a světě vůbec (Anna Beata Háblová: Nemísta měst. Opomíjená, pomíjivá a míjená místa měst). Tvar XXXI, 2020, č. 8, s. 22

27) Dobrý důvod k radosti (Libor Staněk: Drolení, Olga Stehlíková: O čem mluví Matka, když mlčí, Jan Frolík: Pěti zuby směje se na pravnouče). Tvar XXXI, 2020, č. 6, s. 22

26) Populární úvod do typografie (Simon Garfield: Ten můj font. Stručné dějiny typografie v esejích). Tvar XXX, 2019, č. 19, s. 20

25) Rodinná kronika panoramaticky (Petr Kratochvíl: Dříve než do snů). Tvar XXX, 2019, č. 14, s. 22

24) Nová posila českého hororu (Miroslav Pech: Otec u porodu, Mainstream). Tvar XXX, 2019, č. 4, s. 23

23) Osudové pátky třináctého (Jan Cempírek: Nejšťastnější generace). Tvar XXIX, 2018, č. 16, s. 19

22) Nový Teige: Mnoho informací, málo invence (Rea Michalová: Karel Teige. Kapitán avantgardy). Artalk.cz, 31. 7. 2017

http://artalk.cz/2017/07/31/novy-teige-mnoho-informaci-malo-invence/

21) Hledání cest z postmoderny pokračuje (Roman Kanda a kol.: Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti). Tvar XXVIII, 2017, č. 13, s. 22

20) Básníkova první próza (Miroslav Boček: Příliv). Tvar XXVII, 2016, č. 16, s. 22

19) Hledání vznešenosti (Kateřina Bolechová: Strop nade mnou jednou zmizí). Tvar XXVII, 2016, č. 14, s. 3

18) Rehabilitace patosu (Josef Vojvodík, Marie Langerová: Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století). Česká literatura LXIV, 2016, č. 2, s. 293–297

17) Prožitek času u starých Seveřanů (Kristýna Králová: A po celou zimu byl klid. Analýza času jako narativní kategorie ve staroseverských ságách). Tvar XXVI, 2015, č. 19, s. 22

16) Poezie slepých uliček i objevných stezek (Vladimír Binar: Rty na sněhu). Tvar XXVI, 2015, č. 17, s. 23

15) K českobudějovickému Domu umění (Terezie Nekvindová [ed.]: Dům umění České Budějovice 2013–1998). Artalk.cz, 16. 10. 2015

http://artalk.cz/2015/10/16/k-ceskobudejovickemu-domu-umeni/

14) Nejdůležitější román německého modernismu (Alfred Döblin: Berlín, Alexandrovo náměstí). Tvar XXVI, 2015, č. 12

13) Kouzelník s hračkami Josef Bartuška (Veronika Košnarová: Kouzelník s hračkami, hledač nových krás. Básnické dílo Josefa Bartušky v kontextu tvorby skupiny Linie a meziválečné avantgardy). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 30. 3. 2015, s. B5

12) Znepokojivé povídky podruhé (Miroslav Pech: Ohromně vtipná videa). Tvar XXVI, 2015, č. 5, s. 21

11) Návrat velké autorky (Sylvie Richterová: Každá věc ať dospěje na své místo). Tvar XXV, 2014, č. 21, s. 26

10) Mezi fikcí a fakty (Martin Reiner: Básník. Román o Ivanu Blatném). Tvar XXV, 2014, č. 16, s. 3

9) Fenomén moderny ve středoevropských souvislostech (Tomáš Kubíček, Jan Wiendl [eds.]: Moderna/Moderny). Česká literatura LXII, 2014, č. 3, s. 480–486

8) Ejhle, současná próza! (Miroslav Pech: Napíšu Pavle). Tvar XXV, 2014, č. 2, s. 23

7) Francouzský bohemista o Vladimíru Holanovi (Xavier Galmiche: Vladimír Holan, bibliotekář Boha). Kulturní noviny.cz, 20. 10. 2013

http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2013/43-2013/5264f7817a330

6) S ptačím nadhledem (Jan Frolík: Útěcha z ornitologie). Tvar XXIV, 2013, č. 15, s. 22–23

5) Vnímat limity vnímání (Vladimír Kokolia: Jení). Artalk.cz, 23. 8. 2013

http://www.artalk.cz/2013/08/23/vnimat-limity-vnimani/

4) Odkrytý protoexistencialista (Dušan Pala: Stromy a kamení). Tvar XXIV, 2013, č. 13, s. 27

3) Meziválečné filmové časopisy a jejich čtenáři (Markéta Lošťáková: Čtenáři filmu – diváci časopisu. České filmové publikum v letech 1918–1938). Tvar XXIV, 2013, č. 10, s. 23

2) Román paradigmatického zlomu (Filip Doušek: Hejno bez ptáků). Tvar XXIV, 2013, č. 8, s. 23

1) Jiným pohledem (Václav Hájek: Jak rozpoznat odpadkový koš. Eseje o stereotypech ve vizuální kultuře). Tvar XXIV, 2013, č. 2, s. 23

 

7. 2. Recenze výstav

58) Obrazy Císařovského zaujmou malířskou propracovaností (Tomáš Císařovský: Každý den odvahu, AJG: zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 3. 8. 2020, s. 13

57) herman de vries (herman de vries: real, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Flash Art XV, 2020, č. 55, s. 54

56) Výstava slouží jako první seznámení s Teigem (Mapa světa Karla Teigeho, AJG: zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 17. 12. 2019, s. 14

55) Tajuplná směs Díaze i experiment Šedé (Karel Valter [1909–2006]: Krajina, Kateřina Šedá: UNES-CO a další sociálně architektonické projekty, Federico Díaz: Personal, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 21. 11. 2019, s. 16

54) Pasta Oner a Kamil Lhoták. Letní taháky galerie (Pasta Oner, Kamil Lhoták a jeho svět, AJG: zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 30. 7. 2019, s. 16

53) Antony Gormley (Antony Gormley: Present, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Flash Art XIV, 2019, č. 52, s. 58

52) Říká se, že nová vlna je mrtvá (Galerie Mariánská, České Budějovice). Flash Art XIV, 2019, č. 52, s. 57–58

51) Jízdárnu zdobí krajiny od Kohouta i obří plátna Krajce (Martin Krajc: Pictures in My Head, Alois Kohout [1891–1981]: Lecoque mon ami, AJG: zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 18. 5. 2019, s. 18

50) Pavla Sceranková (Pavla Sceranková: Měsíc ve dne, Měsíc ve dne, České Budějovice). Flash Art XIV, 2019, č. 51, s. 59

49) MUD: solidní opora benešovské kultury (Šetlík pro MUD, Stanislav Kolíbal: Cestou shody a rovnováhy, Zdeněk Kirchner: Znaky rytmu, Sandra Majerová: Slovo jako obraz, Muzeum umění a designu, Benešov). Artalk.cz, 21. 11. 2018

http://artalk.cz/2018/11/21/mud-solidni-opora-benesovske-kultury/

48) Ovčáček stále experimentuje, ukazuje výstava v Týně (Eduard Ovčáček: Kódy & prostorové formy, Městská galerie, Týn nad Vltavou). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 15. 10. 2018, s. 14

47) Výtvarnice představují v Schiele Centru Pohled ženy (Marie Blabolilová, Eva Prokopcová, Ikuko Miyazaki, Magdalena Rajnišová, Bernadette Huber, Kateřina Šedá, Anna Macková, Toy Box: Pohled ženy, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 14. 7. 2018, s. 19

46) Mapy míst (Pia Linz: Místa, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Flash Art XIII, 2018, č. 48, s. 57

45) Hlasitý Gerboc s nejasně zvoleným doprovodem (Martin Gerboc, Martin Eder, Justin Mortimer, Attila Szücs: Člověk člověku člověkem, AJG: Wortnerův dům, České Budějovice). Artalk.cz, 1. 6. 2018

https://artalk.cz/2018/06/01/hlasity-gerboc-s-nejasne-zvolenym-doprovodem/

44) V jízdárně je nová expozice a výstava košické moderny (Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2018, Košická moderna. Kontexty meziválečného umění, AJG: zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 4. 5. 2018, s. 15

43) Okno do dvora přenesl Daniel Pitín do slumu pro panenky (Daniel Pitín: Broken Windows, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 7. 3. 2018, s. 16

42) Výstava o válce vyvolává emoce (První světová válka – léta zkázy a bolesti, Jihočeské muzeum, České Budějovice). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 30. 11. 2017, s. 20

41) Martin Velíšek (Martin Velíšek: Mlčení, Galerie Václava Špály, Praha). Flash Art XI, 2017, č. 45, s. 56

40) Ohromí Vasarelyho optické fígle i dnešního diváka? (Victor Vasarely, AJG: zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 8. 9. 2017, s. 19

39) U Brázdy neschází humor, naivita, mrazení i úzkost (Věra Nováková, Pavel Brázda: Retrospektiva, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 31. 7. 2017, s. 15

38) Petra Herotová uháčkovala nekonečno sov (Petra Herotová: Uháčkovala jsem nekonečno sov, Měsíc ve dne, České Budějovice). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 10. 6. 2017, s. 19

37) Ze shluku čar vystupuje konvice i anděl (Adriena Šimotová: A je takové ticho… II, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 15. 4. 2017, s. 18

36) Tři výstavy ve Wortnerově domě: povedený mainstream (Petr Kubeš: Rozostřeno, Miloslav Troup: Paříž, Paříž, Friedrich Feigl: Oko vidí svět, AJG: Wortnerův dům, České Budějovice). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 20. 3. 2017, s. 16

35) Nádech – výdech (Aleš Čermák, Janek Rous: Nikoho nejmenujeme, každý ví, o kom je řeč, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Artalk.cz, 3. 2. 2016

http://artalk.cz/2017/02/03/nadech-vydech/

34) Vystavit zakrytím (Jan Šépka: Vnímání, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Flash Art X, 2016, č. 42, s. 59

33) Výstava Hábla působí jako experiment (Patrik Hábl: V architektuře malby, AJG: zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 10. 11. 2016, s. 21

32) V Hluboké je to nejlepší ze surrealismu (Krása bude křečovitá. Surrealismus v Československu 1933–1939, AJG: zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 19. 8. 2016, s. 18

31) Výstava Seana Scullyho: letní výtvarná lahůdka (Sean Scully: The Body and the Frame, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 11. 7. 2016, s. 17

30) Abstrakce, která má co říct (Sean Scully: The Body and the Frame, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Artalk.cz, 7. 7. 2016

http://artalk.cz/2016/07/07/abstrakce-ktera-ma-co-rict/

29) Zbyněk Sekal byl bytostným modernistou (Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se, AJG: zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 11. 4. 2016, s. 17

28) Vltavotýnskou galerií vane svěží smysl pro humor (Vendula Chalánková: Dynamické rámy, Městská galerie, Týn nad Vltavou). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 21. 3. 2016, s. 17

27) Hejnovy lidské figury spínají ruce do výmluvných gest (Bolestná melancholie. Václav Hejna a expresivní tendence 30. let 20. století, AJG: Wortnerův dům, České Budějovice). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 16. 2. 2016, s. 16

26) Magidovy lekce (Václav Magid: Rozruch v knihovně, Měsíc ve dne, České Budějovice). Artalk.cz, 8. 1. 2016

http://artalk.cz/2016/01/08/magidovy-lekce/

25) Wortnerův dům zdobí grafiky Švankmajera i Toyen (Hollar et alii. Barokní grafiky ze sbírky AJG, Vnitřní život papírového ptactva, Krajiny duše. Surrealismus ze sbírky Pražské plynárenské). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 3. 12. 2015, s. 19

24) Výstava nepřidává k Dalího dílu žádný nový komentář (Salvador Dalí: Božský komediant, Galerie Mariánská, České Budějovice). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 8. 10. 2015, s. 17

23) Jaromír Novotný? Letošní vrchol v Domě umění (Jaromír Novotný: Zadní světlo, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 1. 8. 2015, s. B3

22) Mysterium Šumava: drsní horalové i tajemné bytosti (Mysterium Šumava, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 23. 7. 2015, s. B3

21) Expozice je dobrou příležitostí k probuzení zájmu o Váchala (Mysterium Šumava, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 4. 6. 2015, s. B4

20) Tři patra Wortnerova domu hostí tři výstavy. Od Thera po Skrepla (Vladimír Skrepl: Lež a lži, Marie a Zdeněk Preclíkovi: Mezi snem a realitou, Mark Ther: Das wandernde Sternlein, AJG: Wortnerův dům, České Budějovice). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 23. 2. 2015, s. B4

19) Výstava představuje sveřepého hledače Singera (Michal Singer: Utajená hvězda undergroundu, AJG: Wortnerův dům, České Budějovice). Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 16. 1. 2015, s. B3

18) Ochota k dialogu (Kateřina Vincourová: Zpaměti, Galerie Václava Špály, Praha). Kulturní noviny.cz, 8. 12. 2014

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2014/49-2014/5485be491db3b

17) Vidět a vědět (František Lesák: Nauka o přírodě, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Artalk.cz, 25. 9. 2014

http://www.artalk.cz/2014/09/25/videt-a-vedet/

16) Přehlídka periferního umění (Intersalon 2014, AJG: Wortnerův dům, České Budějovice). Artalk.cz, 26. 8. 2014

http://www.artalk.cz/2014/08/26/prehlidka-periferniho-umeni/

15) MAXXI (Non basta ricordare, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Řím). Art & antiques XIII, 2014, č. 7+8, s. 84–86

14) Rovnovážné dění protikladů (Jan Kotík [1916–2002], NG v Praze: Veletržní palác, Praha). Artalk.cz, 11. 3. 2014

http://www.artalk.cz/2014/03/11/rovnovazne-deni-protikladu/

13) Salon strachu (Salon der Angst, Kunsthalle Wien, Vídeň). Art & antiques XII, 2013, č. 12+1, s. 81–82

12) Fanouškové sobě (Andy Warhol: Zlatá šedesátá, AJG: zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou). Artalk.cz, 2. 9. 2013

http://www.artalk.cz/2013/09/02/fanouskove-sobe/

11) Nové sakrální umění? (Patrik Hábl: Transformace krajiny, Centrum současného umění DOX, Praha). Kulturní noviny.cz, 16. 6. 2013

http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/2013/25-2013/nove-sakralni-umeni

10) Záhyby intimity (Josef Bolf, Alena Kupčíková, Roman Týc, Miriam Schwack, Ztohoven, Bernadette Huber, Paul Horn a Harald Hund, Daniel Amin Zaman: Intimissimo, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov). Artalk.cz, 3. 6. 2013

http://www.artalk.cz/2013/06/03/zahyby-intimity/

9) Vytěsněný Václav Hejna (Václav Hejna: Barva a bytí, GVU v Chebu, Cheb). Artalk.cz, 27. 3. 2013

http://www.artalk.cz/2013/03/27/vytesneny-vaclav-hejna/

8) Teatrum mundi Petra Nikla (Petr Nikl: Tváře z New Yorku, AJG: Wortnerův dům, České Budějovice). Artalk.cz, 16. 3. 2013

http://www.artalk.cz/2013/03/15/teatrum-mundi-petra-nikla/

7) Melancholický klasik (Jan Zrzavý: Božská hra, GVUO: Dům umění, Ostrava). Artalk.cz, 1. 3. 2013

http://www.artalk.cz/2013/02/27/melancholicky-klasik/

6) Kopie vs. originál (Petra Herotová: Něco tady nehraje, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice), Artalk.cz, 9. 1. 2013

http://www.artalk.cz/2013/01/09/kopie-vs-original/

5) Nové myšlenky do jiné doby (Maurizio Nannucci, Galerie současného umění a architektury – Dům umění, České Budějovice). Artalk.cz, 15. 11. 2012

http://www.artalk.cz/2012/11/15/nove-myslenky-do-jine-doby/

4) Mezi figurou a geometrií (Lubomír Typlt: Tikající muž, GHMP: Městská knihovna, Praha). Artalk.cz, 3. 8. 2012

http://www.artalk.cz/2012/08/03/mezi-figurou-a-geometrii/

3) Smíchem proti absurditě světa (Gerald Scarfe, Josef Florian Krichbaum, Vladimír Jiránek, Jiří Slíva: Humor v umění, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov). Artalk.cz, 27. 6. 2012

http://www.artalk.cz/2012/06/27/smichem-proti-absurdite-sveta/

2) Doušek jiného vzduchu (Jiný vzduch [1990–2011], Staroměstská radnice, Praha). Artalk.cz, 27. 3. 2012

http://www.artalk.cz/2012/03/27/dousek-jineho-vzduchu/

1) Černá slunce nad Ostravou (Černá slunce, GVUO: Dům umění, Ostrava). Artalk.cz, 9. 1. 2012

http://www.artalk.cz/2012/01/09/cerna-slunce-nad-ostravou/

 

8. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

8. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

1) Skupina kolem Kamila Bednáře uprostřed noci. Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ratiboř, Polsko, září 2011

 

8. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

6) Protektorátní debata o mladé literární generaci. Česká literatura a kultura v protektorátu, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Ostrava, listopad 2016

5) Moderní primitivismus: od Jindřicha Chalupeckého po Vladimira 518. Člověk, zvíře, stroj v literatuře a umění střední Evropy, Univerzita Palackého, Olomouc, březen 2016

4) Poezie Kamila Bednáře v první polovině čtyřicátých let 20. století. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Praha, červen–červenec 2015

3) Reprezentace nacionality v raných textech Kamila Bednáře. Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literárních textech, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, červen 2013

2) Cenzura v meziválečném Československu: kauza Soumagnova Příštího Mesiáše. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy, Univerzita Palackého, Olomouc, březen 2013

1) Reprezentace italské kultury v českém prostoru 20. a 30. let 20. století: Luigi Pirandello a jeho návštěvy Prahy. Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918–1951. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Státní okresní archiv České Budějovice, České Budějovice, září 2012

 

9. Ostatní

9. 1. Disertační práce

1) BRDEK, Zdeněk. Uprostřed noci. Kamil Bednář a skupina kolem něho v 2. půli 30. a na začátku 40. let 20. století. České Budějovice 2012.

 

9. 2. Bibliografie

1) Bibliografický soupis díla Jindřicha Chalupeckého 1930–1948. In Zdeněk Brdek: Obhájce moderního umění. Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století. Praha: Akropolis, 2017, s. 213–244

 

9. 3. Krátké články, glosy, uvozovací poznámky, nekrology a polemiky

6) Výstava Umění ve městě by měla změnit název. Mladá fronta Dnes [jihočeská mutace], 4. 9. 2015, s. 15

5) Jiřina Hauková. In Jakub Potůček (ed.): Osobnosti a památky Prahy 10. Praha: Foibos Books, 2014, s. 87–88

4) Dilema kritického fanouška. Kulturní noviny.cz, 27. 1. 2014

http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2014/4-2014/dilema-kritickeho-fanouska

3) 555 + 5: Lang. Artalk.cz, 23. 9. 2013

http://www.artalk.cz/2013/09/23/555-5-lang/

2) Velikonoční Literární šleh. Tvar XXIV, 2013, č. 8, s. 15

1) Modely reprezentací v literatuře. Slovo a smysl VIII, 2011, č. 15, s. 230–234

  

9. 4. Rozhovory s jinými

5) Kámen a světlo (rozhovor s Janem Pohribným). Kulturní noviny.cz, 7. 4. 2014

http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2014/14-2014/kamen-a-svetlo

4) Na návštěvě (rozhovor s Tomášem Vaňkem a Janem Freibergem). Artalk.cz, 27. 1. 2014,

http://www.artalk.cz/2014/01/27/na-navsteve/

3) Cítím se víc jako vypravěč (rozhovor s Davidem Janem Žákem). Tvar XXIV, 2013, č. 11, s. 14

2) Potenciál profesionálního amatérismu (rozhovor s Martinem Šálkem). Artalk.cz, 25. 4. 2013

http://www.artalk.cz/2013/04/25/potencial-profesionalniho-amaterismu/

1) V jiné pozici (rozhovor s Lubomírem Typltem). Artalk.cz, 30. 8. 2012

http://www.artalk.cz/2012/08/30/v-jine-pozici/

 

9. 5. Mediální vystoupení

9. 5. 1. Televizní

1) ČT ART, 22. 2. 2017, ASAP, Obhájce moderního umění: rozhovor se Zdeňkem Brdkem

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11467071846-asap/217562231000006/obsah/525791-obhajce-moderniho-umeni-rozhovor-se-zdenkem-brdkem

 

9. 5. 2.  Rozhlasová

1) ČRo Vltava, 6. 3. 2017, Mozaika, Kniha Obhájce moderního umění o Jindřichu Chalupeckém, rozhovor s autorem knihy Zdeňkem Brdkem

https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3815611