Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.


Pracovna


01 036


387 774 854

E-mail

horejsim@ff.jcu.cz

Odborná specializace


analýza textu, kritická analýza diskurzu, edice staročeských textů


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Michal HOŘEJŠÍ, Ph.D. (nar. 1983) absolvoval obor český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorské studium tamtéž (disertační práce Kritická analýza diskurzu o Národním parku Šumava). Zabývá se kritickou analýzou diskurzu, především distribucí významů a identit jakožto prostředku nabývání a udržování moci. Věnoval se dlouhodobému diskurzu o Národním parku Šumava a roli beletrie Karla Klostermanna v etablování příběhu o zániku staré Šumavy. Mezi lety 2012 a 2020 působil v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV, kde pracoval na Elektronickém slovníku staré češtiny, přípravě online databáze staročeských biblických textů a výzkumu středověkých snářů. Od roku 2017 je redaktorem časopisu Naše řeč.


◽ Granty

◽ Publikační činnost