PhDr. Věra Pospíšilová

 


Pracovna


01 036


387 774 854

E-mail


pospisil@ff.jcu.cz


Odborná specializace
 


Starší česká literatura


Konzultační hodiny
 

 

PhDr. Věra Pospíšilová (nar. 1952) vystudovala český jazyk a literaturu a pedagogiku na FF MU v Brně, kde v roce 1980 složila rigorózní zkoušku a obhájila disertační práci Motivace estetické výchovy dospělých. Krátce působila jako redaktorka a středoškolská učitelka, od roku 1978 pracovala na PF v Českých Budějovicích (katedra pedagogiky a psychologie, katedra českého jazyka a literatury), od roku 2006 působí na Ústavu bohemistiky FF, nyní na částečný úvazek. Zabývá se starší českou literaturou.  


◽ Granty

◽ Publikační činnost