prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

 


Pracovna


01 038 


387 774 848


E-mail
 


bauer@ff.jcu.cz


Odborná specializace
 


Česká literatura 20. století, totalitarismus a umění


Konzultační hodiny
 

 

Prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. (nar. 1966) po studiu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích nastoupil v roce 1991 jako odborný asistent na Katedře českého jazyka a literatury PF JU v Českých Budějovicích, v roce 1996 získal titul Ph.D., v roce 2003 docent a v roce 2014 profesor. Od roku 2006 působí na Filosofické fakultě JU. Věnuje se především tématu totalitních režimů a umění, se zaměřením na literaturu, je autorem několika odborných monografií (Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století, Tíseň tmy aneb Halasovské interpretace po roce 1948, Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století), dalších knih, včetně edičních publikací (Z každého z nás postupem let něco zmizí – spolu s Jiřím Kolářem, Tristan Tzara: Daroval jsem svou duši bílému kameni, Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny, II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22. – 29. 4. 1956, Automatická madona. Antologie Skupiny Ra, edice díla Zdeňka Lorence, Bohuslava Reynka ad.), podílí se na kolektivních Dějinách nové moderny (3 svazky – 2010, 2014, 2017).