prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

 


Pracovna


01 042


387 774 807

E-mail


papousek@ff.jcu.cz

Odborná specializace


česká literatura 1. poloviny 20. století, literární teorie


Konzultační hodiny
 

 

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (nar. 1957) vystudoval český jazyk a literaturu a výtvarnou výchovu (1977–1982) na PF JU v Českých Budějovicích. V roce 1985 vykonal na PF JU v Českých Budějovicích rigorózní zkoušku. V roce 1993 získal na FF UK v Praze titul CSc. obhájením disertační práce „Egon Hostovský: Člověk v uzavřeném prostoru". V letech 1996–1998 a 2001–2005 byl vedoucím Katedry českého jazyka a literatury na PF JU v Českých Budějovicích. Od roku 1998 do roku 2003 působil na téže katedře jako docent, od roku 2003 do roku 2006 pak jako profesor. V letech 2006–2010 byl ředitelem Ústavu bohemistiky na FF JU v Českých Budějovicích. Od ledna 2011 do února 2019 byl děkanem FF JU v Českých Budějovicích, od roku 2019 proděkan pro vědu a výzkum.

V letech 1994 a 1996 pobýval na Columbia University (Department of Slavic Languages and Literatures), v roce 1998 na University of Chicago (Department of Slavic Languages and Literatures), v roce 2000 na University College London (UCL School of Slavonic and East European Studies) a od roku 2001 do roku 2002 pobýval na New York University.

Je členem Vědecké rady Jihočeské univerzity, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty a Teologické fakulty Jihočeské univerzity a byl členem Správní rady J. William Fulbright Commission (v letech 2010–2011 byl jejím předsedou).

Jeho specializací je česká literární historie a teorie, česká literatura první poloviny 20. století a metodologie literárních dějin. Vyučuje Českou literaturu 1. poloviny 20. století, Současné teoretické myšlení, Úvod do studia literatury, Literární vědu a Literární reprezentace v kontextu dějin rockové hudby.

Publikuje doma i v zahraničí (USA). Je autorem několika významných monografií věnovaných například českým exilovým autorům, existencialistům či výzkumu avantgardy. Je také vedoucím autorského týmu pracujícího na Dějinách nové moderny.


◽ Granty

◽ Publikační činnost