Granty

  • 2012 - 2013  Proměny etnické a kulturní identity českých přistěhovalců ve Spojených státech amerických (Vědeckovýzkumný projekt Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v Praze; odpovědná řešitelka)
  • 2009 - 2011 MIG-KOMM-EU - Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa (Vědeckovýzkumný projekt   EU 504431-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP, garant a hlavní řešitel:  Institut für Interkulturelle Kommunikation e. V. Ansbach - Berlin - Jena; spoluřešitelka)
  • 2005 - 2007 Čechoamerická periodika (Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 405/05/2402, řešitelské pracoviště: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; odpovědná řešitelka)
  • 2005 - 2006 Národnostní, sociální a ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století (Vědeckovýzkumný projekt Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v Praze; odpovědná řešitelka)
  • 2004 - 2006 Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu (Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 405/04/1034, řešitelské pracoviště: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta; spoluřešitelka)
  • 1986 - 1989 Jazyk jako prostředek společenské komunikace, jeho úloha ve struktuře řízení společenských procesů a při formování společenského vědomí (Státní výzkumný úkol IX - 8 - 7, řešitelské pracoviště: ÚJČ ČSAV Praha; spoluřešitelka)