prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

 


Pracovna


01 035


387 774 840

E-mail


jaklova@ff.jcu.cz

Odborná specializace


slovotvorba, stylistika a nauka o textu, textová lingvistika, teorie verbální komunikace, interkulturní komunikace, kontaktová a kontrastivní lingvistika


Konzultační hodiny

 

Prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc., (nar. 1951) se vedle své pedagogické činnosti na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích (1976 - 2006) a na Filozofické fakultě JU (2006 - dosud) v počátcích své vědecké dráhy věnovala řečové činnosti mládeže (Mluva mládeže v jižních Čechách, 1984) a metodologii jejího zkoumání (Interdisciplinární výzkum řečové činnosti mládeže, 1986). V dalším období se soustředila na sběr a výzkum jihočeských slangů (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997). Od roku 1998 do roku 2000 vedla výzkumný tým, jehož úkolem bylo analyzovat a popsat jazyk a styl barokních textů, viz sborníky K jazyku a stylu českých barokních textů I (1998) a K jazyku a stylu českých barokních textů II (2000). Od roku 2001 dosud se zabývá výzkumem českého imigrantského tisku vydávaného v USA. K tomuto tématu vydala již přes třicet studií a čtyři monografie. Od popisu jazykové a textové stránky čechoamerických periodik (Čechoamerická periodika 19. století, 2006; Čechoamerická periodika 19. a 20. století, 2010) dospěla k interdisciplinární interpretaci nelingvistických jevů projevujících se v jazyce tisku českých emigrantů: Národnostní a sociálně-ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století (2006); Proměny etnické a kulturní identity českých přistěhovalců ve Spojených státech amerických. Interpretace analýz čechoamerického periodického tisku 19. a 20. století (2014). Celkově je autorkou více než sta článků a studií a osmi monografií. V letech 1994 – 1998 absolvovala zahraniční pobyt na Filozofické fakultě Rýnské Friedrich-Wilhelmovy univerzity v Bonnu a v letech 2001 – 2004 na Univerzitě v Pasově. V letech 2006 - 2010 působila na FF JU jako proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, v letech 2011 - 2012 jako prorektorka pro studium Jihočeské univerzity. V letech 1990 – 1996 byla na Pedagogické fakultě JU vedoucí Katedry českého jazyka, v letech 2009 – 2012 vedla na FF JU Ústav evropských teritoriálních studií. Od roku 2013 – dosud je ředitelkou Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU. 


◽ Granty

◽ Publikační činnost