prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

 


Pracovna


01 037


387 774 845

E-mail


turecek@ff.jcu.cz

Odborná specializace


dějiny české literatury 19. století, germanobohemistika, metodologie literární vědy, folkloristika


Konzultační hodiny
 

 

Prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (nar. 1957), absolvent brněnské filozofické fakulty, se profesně věnuje především české literatuře 19. století. Zkoumal souvislosti obrozenské dramatiky a německojazyčné divadelní kultury (kniha Rozporuplná sounáležitost, 2001), monografii věnoval českému fejetonu 19. století a fejetonistice Jana Nerudy (kniha Fejeton Jana Nerudy, 2007). Nejnověji se soustředí k problematice literárních diskurzů (kolektivní monografie České literární romantično, 2012, Český a slovenský literární parnasismus 2014). Literárně historickou práci se snaží ukotvit v promýšlení metodologie své disciplíny (zejména knižní publikace Hledání literáních dějin, 2005, spolu s Vladimírem Papouškem) i otázek poměru národní filologie a komparatistiky (komentovaná edice Národní literatura a komparatistika,  2009). S Veronikou Faktorovou vytvořil scénář a katalog jubilejní výstavy Karel Hynek Mácha 1810 - 2010 (Praha, Památnik národního písemnictví 2010). Ze záliby ve folklóru vznikla publikace s dokumentárním zvukovým záznamem Těžko temu kameni:  Anna Kománková, zpěvačka z Javorníka na Horňácku (2008, reedice 2010, s Lubomírem Tyllnerem), publikovaná  Etnologickým ústavem AV ČR. Kapitoly v knihách, studie či slovníková hesla uveřejňuje kromě domácího prostředí zejména v Rakousku a Německu, případně v Polsku, ojediněle v USA. Od roku 1990 dlouhodobě působil v akademických funkcích (člen a předseda senátu, proděkan pro vědu, vedoucí katedry), byl členem Vědecké rady Akademie věd ČR a je členem Rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, členem vědeckých rad jednoltivých fakult (ETF UK Praha, FF MU Brno), členem německého výzkumného institutu Collegium Carolinum se sídlem v Mnichově. Jako hostující profesor působil na Institutu slavistiky univerzity ve Vídni, dlouhodobější studijní stipendia absolvoval ve Vídni a v Bonnu. Opakovaně byl a je řešitelem grantových projektů GA ČR, naposledy mezinárodního projektu Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu. Popularizaci se věnuje v déle trvající spolupráci s brněnskou pobočkou Českého rozhlasu Vltava.


◽ Granty

◽ Publikační činnost