Sdělení ředitele URO ohledně zapisování výběrových (C) předmětů

 

Studentům a studentkám bakalářských studijních oborů Ústavu romanistiky FF JU se důrazně nedoporučuje zapisovat si předměty navazujících magisterských studijních oborů Ústavu romanistiky FF JU formou předmětů výběrových (C). Předměty navazujícího magisterského studia neodpovídají svým zaměřením a úrovní znalostem, dovednostem a potřebám studentů bakalářských studijních oborů.

 

V Českých Budějovicích dne 17. 2. 2015

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.

ředitel Ústavu romanistiky FF JU