Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce

(2016)

ALEXEJEVA Antonie, „On y va – Auf geht´s“ – Německo-Francouzská spolupráce v rámci společných evropských projektů, FF JU v Českých Budějovicích, FF JU České Budějovice

ČARKOVÁ Klára, Jazykový režim EU v praxi: Srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Evropského hospodářského a sociálního výboru, FF JU České Budějovice

ELLINGEROVÁ Anna, Komparativní analýza české a francouzské právní úpravy trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných a rozbor příslušné terminologie, FF JU České Budějovice

HRBKOVÁ Kristina, Evropský program pro migraci a jeho dopady na evropskou integraci s důrazem na Spolkovou republiku Německo, FF JU České Budějovice

ŘÍHOVÁ Aneta, Jazykový režim EU v praxi: Srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Evropské služby pro vnější činnost, FF JU České Budějovice

ŠMIDOVÁ Pavla, Mezinárodní organizace Frankofonie a Česká republika. Analýza příslušné terminologie, FF JU České Budějovice

VONDRÁČKOVÁ Anna, Komparativní analýza české a francouzské právní úpravy trestných činů proti životu a zdraví a rozbor příslušné terminologie, FF JU České Budějovice

(2015)

GERŽOVÁ Hana, Volby do Evropského parlamentu 2014 v České republice a ve Francii. Lexikální analýza diskurzu evropské integrace, FF JU České Budějovice

HANDLÍŘOVÁ Barbora, Pracovní možnosti v evropských institucích a jazykové znalosti. Případová studie zaměřená na pracovníky regionálních zastoupení ČR v EU, FF JU České Budějovice

PETRÁKOVÁ Anna, Označení účastníků trestního procesu v českém a francouzském jazyce. Srovnávací terminologická analýza, FF JU České Budějovice

VYHNAL Vítek, Komparativní analýza právní úpravy profese soudce v české republice a ve Španělsku a rozbor příslušné právní terminologie, FF JU České Budějovice

TROUSILOVÁ Soňa, Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa: Případové studie podpořené z Fondu malých projektů ERN na česko-německé hranici, FF JU České Budějovice

(2014)

BLAŽKOVÁ Kateřina, Komparativní analýza české a francouzské ústavní úpravy prezidentské funkce a rozbor příslušné právní terminologie, FF JU České Budějovice

BOJKOVÁ Nikola, Jazykový režim EU v praxi: Srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Evropské rady, FF JU v FF JU České Budějovice

BRHELOVÁ Soňa, Komparativní analýza českého a francouzského systému trestních sankcí a rozbor příslušné právní terminologie, FF JU České Budějovice

BYSTŘICKÝ Tomáš, Dekolonizace Mali a její vliv na vztahy mezi Francií a tímto africkým státem, FF JU České Budějovice

ČINČURA Ondřej, Komparativní analýza českého a španělského práva obchodních společností a rozbor příslušné španělské právní terminologie, FF JU České Budějovice

HAJNOVÁ Daniela, Jazykový režim EU v praxi: Srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Evropského inspektora ochrany údajů, FF JU České Budějovice

HARUDOVÁ Aneta, Komparativní analýza českého a francouzského soudnictví a rozbor příslušné francouzské právní terminologie, FF JU České Budějovice

HYKYŠ Pavel, Komparativní analýza české a francouzské úpravy akciových společností a rozbor příslušné právní terminologie, FF JU České Budějovice

CHRTOVÁ Anežka, Terminologie nového občanského zákoníku z oblasti úpravy věcných břemen a analýza ekvivalentního vyjádření ve francouzštině, FF JU České Budějovice

KASKOVÁ Kateřina, Komparativní analýza českého a francouzského práva obchodních společností a rozbor příslušné právní terminologie, FF JU České Budějovice

KREJČOVÁ Lenka, Komparativní analýza právní úpravy kontrolních orgánů v oblasti hospodářské soutěže v České republice a ve Francii a rozbor příslušné francouzské právní terminologie, FF JU České Budějovice

MACUROVÁ Pavla, Komparativní analýza české a italské právní úpravy zániku manželství a rozbor příslušné právní terminologie, FF JU České Budějovice

NĚMČOKOVÁ Karolína, Terminologie nového občanského zákoníku z oblasti úpravy vlastnického práva a analýza ekvivalentního vyjádření ve francouzštině, FF JU České Budějovice

PAPOUŠKOVÁ Soňa, Komparace právní regulace soudního překladu a tlumočení v České republice a ve Francii, FF JU České Budějovice

TALÍŘOVÁ Marta, Komparativní analýza právní úpravy profese soudce a státního zástupce v České republice a ve Francii a rozbor příslušné francouzské právní terminologie, FF JU České Budějovice

VOSTRÁ Žaneta, Terminologie nového občanského zákoníku z oblasti úpravy fyzických osob a analýza ekvivalentního vyjádření ve francouzštině, FF JU České Budějovice

ZUMMEROVÁ Jitka, Terminologie nového občanského zákoníku z oblasti dědického práva a analýza ekvivalentního vyjádření ve francouzštině, FF JU České Budějovice

(2013)

DROŽOVÁ Alžběta, Jazykový režim Švýcarské konfederace: teorie a praxe, FF JU České Budějovice

KARBULKOVÁ Iveta, Jazykový režim EU v praxi: Srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Účetního dvora Evropské unie, FF JU České Budějovice

METLIČKOVÁ Kristýna, Komparativní analýza českého a italského systému trestních sankcí a příslušné právní terminologie, FF JU České Budějovice

MLADÁ Zuzana, Komparativní analýza české a francouzské úpravy pracovního poměru a rozbor příslušné právní terminologie, FF JU České Budějovice

MLÁDKOVÁ Lenka, Jazykový režim EU v praxi: Srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve španělštině a v angličtině na webových stránkách tzv. Agentur EU se sídlem ve Španělsku, FF JU České Budějovice

PROCHÁZKOVÁ Lucie, Komparativní analýza české a italské právní úpravy pracovního poměru a rozbor příslušné italské právní terminologie, FF JU České Budějovice

ROZMILEROVÁ Monika, Jazykový režim EU v praxi: Srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Výboru regionů, FF JU České Budějovice

ŘEPOVÁ Martina, Jazykový režim EU v praxi: Srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Evropského veřejného ochránce práv, FF JU České Budějovice

ŘÍHOVÁ Eliška, Komparativní analýza české a španělské úpravy manželství a rozbor příslušné španělské právní terminologie, FF JU České Budějovice

(2012)

BUZKOVÁ Aneta, Komparativní analýza české a italské úpravy manželství a příslušné právní terminologie, FF JU České Budějovice

HOUDKOVÁ Jana, Komparativní analýza českého a italského soudnictví a příslušné právní terminologie, FF JU České Budějovice

KALIVODOVÁ Soňa, Jazykový režim Belgického království: teorie a praxe, FF JU České Budějovice

KORÁLOVÁ Lenka, Komparace forem ústavní a náhradní rodinné péče v České republice a ve Francii, FF JU České Budějovice

MARHOUNOVÁ Marie, Španělština v. katalánština a jiné minoritní jazyky užívané ve Španělsku a jejich postavení v EU: právní režim a jazyková praxe, FF JU České Budějovice

SPOLKOVÁ Simona, Komparativní analýza českého a italského práva obchodních společností a příslušné právní terminologie, FF JU České Budějovice

(2011)

BALÁŽOVÁ Tereza, Lexikální specifika francouzského právního jazyka v oblasti civilního soudnictví a problematika jejich překladu do češtiny, FF JU České Budějovice
 
BLAŽKOVÁ Lenka, Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr zaměstnanců, FF JU České Budějovice
 
BAUEROVÁ Eva, Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Soudního dvora EU, FF JU České Budějovice
 
HUTLOVÁ Hana, Lexikální specifika francouzského právního jazyka v oblasti trestního soudnictví a problematika jejich překladu do češtiny, FF JU České Budějovice
 
VAVROUŠOVÁ Darina, Komparace českého a španělského předsednictví EU: příprava, průběh, výsledky, FF JU České Budějovice
 
(2010)
 
Dvořáková Aneta, Europe Direct České Budějovice a Eurocentrum České Budějovice jako dva hlavní zdroje informací o EU v Jihočeském kraji: komparativní analýza, FF JU České Budějovice
 
Chlumová Lucie, Činnost Evropské unie v Palestině, FF JU České Budějovice
 
Lexová Renata, Zhodnocení dopadu aktivit pořádaných v Jihočeském kraji během českého předsednictví EU, FF JU České Budějovice
 
Maršáková  Alžběta, Jazykový režim Evropského soudního dvora, FF JU České Budějovice
 
Petříková Alena, Politika zaměstnanosti EU v regionu soudržnosti Jihozápad, FF JU České Budějovice
 
Potůčková Petra, Komparace českého a francouzského předsednictví EU: příprava, průběh, výsledky, FF JU České Budějovice
 
Reischlová Kateřina, Možnosti čerpání dotačních prostředků z fondů EU a jejich realizace ve vybraných obcích Jihočeského kraje – případová studie, FF JU České Budějovice
 
Smejkalová Kateřina, Postavení a role francouzštiny v institucích Evropské unie, FF JU České Budějovice
 
Srpová Iveta, Komparace českého a slovinského předsednictví EU: příprava, průběh, výsledky, FF JU České Budějovice
 
(2009)
 
Hubková Dana, Komparativní analýza francouzského a českého soudnictví, FF JU České Budějovice
 
Kučerová Lenka, Zámořská území Francie a jejich potenciál pro mezinárodní obchod, FF JU České Budějovice
 
Lapáčková Nina, Komparativní analýza evropského a českého soudnictví, FF JU České Budějovice, FF JU České Budějovice

Lexová Renata, Společná obchodní politika EU se zaměřením na vztahy se Společným trhem jihu – Mercosurem, FF JU České Budějovice
 
Nouzová Lucie, Nabývání nemovitostí cizinci v Evropské unii s důrazem na situaci v České republice, FF JU České Budějovice,
 
Paleníková  Aneta, Evropská Unie a Kosovo, FF JU České Budějovice
 
Procházková Pavla, Komparativní analýza španělského a českého soudnictví, FF JU České Budějovice
 
Vaněčková Markéta, Problematika možného zápisu francouzské kuchyně do seznamu světového dědictví UNESCO, FF JU České Budějovice
 
Žůrková Petra, Komparativní analýza Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, FF JU České Budějovice
 
(2008)
 
Brožová Lucie, Současný stav přijímání Ústavní smlouvy Evropské unie s důrazem na situaci
v České republice, PF JU České Budějovice
 
Čapková Barbora, Současný stav rozšiřování Hospodářské a měnové unie s důrazem na Českou republiku, PF JU České Budějovice
 
Hanzlová Tereza, Etat actuel du processus de l´élargissement de l´Union européenne, PF JU České Budějovice
 
Líbalová Beata, Decentralizované orgány Evropské unie, PF JU České Budějovice
 
Shýbal Petr, Schengenské acquis a Česká republika, PF JU České Budějovice
 
Stachová Petra, Volný pohyb pracovníků v Evropské unii s důrazem na Českou republiku, PF JU České Budějovice
 
Šmejkalová Marcela, Zpracování žádosti o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, PF JU České Budějovice
 
Tichánková Lucie, Komparativní analýza pronatalitní politiky v České republice a ve Francii, PF JU České Budějovice
 
Ulbrichtová Renata, Využití fondů Evropské unie při odstraňování následků povodní ze srpna 2002 v Jihočeském kraji, PF JU České Budějovice
 
Vášová Tereza, Analýza provádění Lisabonské strategie s důrazem na environmentální pilíř, PF JU České Budějovice
 
(2007)
 
Hovorková Marie, EURES: Réseau européen pour l´emploi - analyse de son fonctionnement dans le cadre de l´application de la politique européenne de l´emploi, PF JU České Budějovice
 
Košťálová Marcela, Stratégie européenne de l´emploi: son lancement et son application, PF JU České Budějovice
 
Kubíčková Tereza, Evropský sociální fond: analýza jeho fungování v rámci provádění evropské politiky zaměstnanosti, PF JU České Budějovice
 
Sedláková Daniela, Analýza vzdělávacích aktivit Evropské unie v oblasti zdravotnictví s důrazem na vzdělávání zdravotních sester, PF JU České Budějovice
 
Tomková Petra, Relations de l´Union européenne avec les pays de la région Méditerranéenne, en particulier avec les pays du Maghreb, PF JU České Budějovice