Mgr. Alena Venušová, Ph.D.


Pracovna
 


00 048 


387 774 907


E-mail
 


venusova@ff.jcu.cz


Odborná specializace


morfosyntax francouzštiny

praktický jazyk


Konzultační hodiny

 

Mgr. Alena Venušová, Ph.D. vystudovala lingvisticky zaměřený magisterský obor Francouzský jazyk na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a získala dvojí diplom při souběžném studiu na univerzitě Paris Descartes v Paříži. V roce 2018 dokončila studium doktorského programu Románská lingvistika na FF JU disertační prací o aspektu ve verbonominálních konstrukcích. Od roku 2014 působí jako odborná asistentka na Ústavu romanistiky FF JU v ČB. Mezi její pedagogické specializace patří morfosyntax a kontrastivní lingvistika. Dále vyučuje kurzy praktického jazyka. Odborně se zaměřuje na zkoumání systému slovesných časů ve francouzštině, především na jejich aspektové vlastnosti a možnost vyjádření předčasnosti. Jejím oblíbeným přístupem je kontrastivní francouzsko-české pojetí jazykových problematik. Je členkou Skupiny pro románskou kontrastivní lingvistiku fungující v rámci Kruhu moderních filologů a od roku 2018 členkou sdružení Gallica a SUF pro učitele francouzského jazyka a literatury na různých úrovních.


◽ Publikační činnost