Publikační činnost

Kvalifikační práce

Venušová Alena (2018), Aspekt ve verbonominálním predikátu s kategoriálním slovesem. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 377 s., obhájena 27.9.2018.

autoreferát v: (2018), Écho des études romanes, Vol. XIV, Num. 1-2, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, p. 149-151. e-ISSN: 1804-8358.

 

Studie publikované v periodiku s recenzním řízením

Venušová Alena (2019), Perspective lexicogrammaticale de Jan Šabršula et analyse aspectuelle du verbe support + un + nom prédicatif en français. Studia Romanistica, Vol. 19, Num. 1 / 2019 Universitas Ostraviensis: Ostrava, str. 109-122. ISSN 1803-6406.

Petříková Alena (2015), Équivalents tchèques des constructions causatives françaises faire + infinitif : le domaine des causatifs synthétiques. Écho des études romanes, Vol. XI, Num. 2, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, p. 23-43. ISSN 1801-0865 (print), e-ISSN: 1804-8358.

 

Studie publikované ve sborníku

Venušová Alena (2018), Noms déverbaux en -ÉE et leurs doublets : une distinction aspectuelle ? 20e école doctorale de l'Association Gallica & École doctorale de l'Université Halle-Wittenberg, de l'Université de Szeged et l'Université Masaryk de Brno. Masarykova univerzita, Brno, p. 153-170. ISBN: 978-80-210-9180-1.

 

Příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci

23. - 24. listopadu 2018
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů, XIX. mezinárodní setkání romanistů
Přednesený příspěvek: Teličnost ve verbonominálním predikátu s kategoriálním slovesem ve francouzštině – vzorec vzniku/zániku

15. - 16. listopadu 2018
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Jan Šabršula et son héritage pour la linguistique romane
Přednesený příspěvek: Perspective lexicogrammaticale de Jan Šabršula et analyse aspectuelle du verbe support + un + nom prédicatif en français

20. - 23. září 2016
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
20e École doctorale francophone
Přednesený příspěvek: Les noms déverbaux en -ÉE et leurs doublets

25. - 26. listopadu 2016
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Česká romanistika v evropském kontextu, XVIII. Mezinárodní setkání romanistů
Přednesený příspěvek: Dubletní deverbální substantiva ve VN predikátu s kategoriálním slovesem. Problematika gramatického aspektu.

 

Vystoupení v rámci doktorského semináře URO, FF JU

14. 3. 2014 - Aspekt z pohledu vybraných klíčových pojmů
27. 8. 2014 - Vybrané verbální rysy u verbálních substantiv
13. 2. 2015 - Determinace predikativního jména ve VNP s kat. slov. Nulový
člen mezi ostatními členy
26. 8. 2015 - Teoretické přístupy ke kategorii aspektu – Mereologie
12. 2. 2016 - Aspekt ve verbonominálním predikátu
18. 4. 2016 - L’Aspect dans le prédicat verbonominal
10. 2. 2017 - Základní poznatky o teličnosti a VNP s kategoriálním slovesem