Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.

 


Pracovna
 


00 046 


387 774 888


E-mail
 


vgrubhoffer@ff.jcu.cz

Odborná specializace

 

Kulturní dějiny Itálie

Dějiny italské literatury

Kulturní dějiny smrti

Dějiny těla

Dějiny románských zemí

Italština - praktický jazyk


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D. (nar. 1981) vystudoval Kulturní historii a Italský jazyk na FF JU v Českých Budějovicích (Ph.D. v oboru České dějiny 2013). Zabývá se kulturními dějinami Itálie, italskou literaturou a česko-italskými vztahy. K jeho badatelské specializaci patří dějiny smrti, těla, medicíny a vzdělanosti, dále životní styl šlechty v období 18.–20. století, zejména dějiny rodu Schwarzenbergů a Eggenbergů.


Publikační činnost

​◽ Vedené kvalifikační práce