Vedené kvalifikační práce

Oponované doktorské práce

(2018)
Oponentura disertační práce Jiřího HOLUBA “La Lozana andaluza a literární kánon”, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

(2016)
Oponentura disertační práce Petry VAVROUŠOVÉ “Recepción de la literatura checa en Espaňa considerando el papel mediador del alemán”, práce obhajovaná současně na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Universidad de Valladolid (Španělsko).

(2012)
Oponentura disertační práce Richarda VACULY „Oživení regionálního jazyka v Provence prostřednictvím škol Calandreta", Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

(2010)
Oponentura disertační práce José Alejandra CALERA DÍAZE „Análisis del dominio léxico de los verbos que expresan manera de hablar y su componente valorativo en la lengua checa", Universidad de Granada.

 

 

Diplomové práce (vedoucí)

(2013)

ŠKRABÁNKOVÁ, Anna, Inca Garcilaso de la Vega - indiánská a evropská perspektiva v jeho Comentarios reales de los Incas, FF JU České Budějovice.

(2012)

KOČOVÁ, Ilona, České motivy v prózách Enrique Vila-Matase, FF JU České Budějovice.

(2011)

 HERMAN, Alexandr, Lyrické prvky v Lorcově dramatu - (Bodas de sangre - Krvavá svatba), FF JU České Budějovice.

 

Bakalářské práce (vedoucí)

(2013) 

PŘIBKOVÁ, Tereza, Dobrodružné romány Emilia Salgariho a konzumní literatura, FF JU České Budějovice.

(2012)

HAVRDOVÁ, Radana, Významní čeští překladatelé italské prózy a poezie v letech 1800-1900, FF JU České Budějovice

KOUŘILOVÁ, Iva, Významné osobnosti brněnské francouzské filologie od počátků do dneška, FF JU České Budějovice.

ŠPITÁLSKÁ, Iveta, UNASUR - analýza jihoamerické integrace, FF JU České Budějovice.

DRÁTOVSKÁ, Rozálie, Významní čeští překladatelé italské prózy a poezie v letech 1900-2000, FF JU České Budějovice.

HAVRDOVÁ, Radana, Významní čeští překladatelé italské prózy a poezie v letech 1800-1900, FF JU České Budějovice.

HORNÁ Monika, Angelo Maria Ripellino o české literatuře a umění - komentovaná bibliografie, FF JU České Budějovice.

KUŠIČKOVÁ, Iveta, Významné osobnosti českobudějovické francouzské filologie od počátků do dneška, FF JU České Budějovice.

NOVÁK, Petr, Rozsudky ve španělštině: rozbor z hlediska morfosyntaktického a lexikálního, FF JU České Budějovice.

PIVONKOVÁ, Eliška, Významné osobnosti brněnské italianistky od počátků do dneška, FF JU České Budějovice.