Antologie starších románských literatur

Antologie starších románských literatur

 

 

I. část - Od počátků do renesance

 

1/ První literární památky v románském jazyce

2/ Trubadúrské písně jako nové pojetí evropské lyriky a jejich první pokračovatelé

3/ Sicilská a toskánská básnická škola, dolce stil novo a Petrarca

4/ Hrdinský epos v románských jazycích a karlovská látka (matiere de France)

5/ Románská epika keltského původu (matiere de Bretagne)

6/ Středověká parodie rytířského románu, fablely (fabliaux), kurtoazní alegorie, žákovská poezie a další

7/ Dantova Božská komedie

8/ „Objev" antiky a studia humanitatis

9/ Rytířská epika a próza v 15. a 16. století

10/ Petrarkismus a antipetrarkismus a poezie bez Petrarkova vlivu

11/ Literární Arkádie

12/ Renesanční novela

13/ Renesanční román


II. část - Od manýrismu k osvícenství

 

14/ Smutek renesance a literární manýrismus

15/ Barokní poezie

16/ Náboženská poezie a mysticismus 16. století

17/ Barokní divadlo

18/ Barokní román

19/ Moderní polemika s barokem

20/ Formulace estetiky klasicismu

21/ Divadlo klasicismu

22/ Klasicistní román

23/ Osvícenští myslitelé

24/ Nové impulzy v divadle 18. století

25/ Nové impulzy v próze 18. století