OPERA ROMANICA 14 (2013)

Linguis diversis libri loquuntur

OBSAH / TABLE DES MATIÈRES
 
Úvod / Introduction
 
Petr KYLOUŠEK
CES HUTTÉRITES, MENNONITES ET AUTRES SUDÈTES DE GABRIELLE ROY
 
Pascal HANSE
LIVRE ET POLITIQUE : UNE CURIEUSE ALLIANCE ?
 
Eva FRIMMOVÁ
FRADELIOVA OSLAVNÁ BÁSEŇ NA FRANCÚZSKEHO KRÁĽA ĽUDOVÍTA XIII.
 
Jaroslava KAŠPAROVÁ
BAUDELAIROVSKÁ SETKÁNÍ S HANUŠEM JELÍNKEM – U NĚHO V KNIHOVNĚ
 
Lívia FÁBRYOVÁ
DIECÉZNA KNIŽNICA V NITRE A JEJ PARÍŽSKE TLAČE 16. STOROČIA
 
Petr KLAPKA
UN ÎLOT DE CULTURE FRANÇAISE EN MORAVIE. LA BIBLIOTHÈQUE DES RATUIT DE SOUCHES AU CHÂTEAU DE JEVIŠOVICE
 
Klára KOMOROVÁ
LYONSKÉ TLAČE 16. STOROČIA VO FONDE FRANTIŠKÁNSKYCH KNIŽNÍC A ICH POSESORI
 
Petr MAŠEK
ZÁMECKÁ KNIHOVNA KOLODĚJE NAD LUŽNICÍ
 
Helena SAKTOROVÁ
ITALIKÁ 16. STOROČIA V ŠĽACHTICKEJ KNIŽNICI RODU ZAIOVCOV
 
Jean BÉRENGER
DISCOURS DE GREMONVILLE AU CONSEIL D'ETAT AUTRICHIEN
 
Václav BŮŽEK
THEOBALD HOCK Z ZWEIBRÜCKENU MEZI AMBERKEM, TŘEBONÍ A ŽUMBERKEM
 
Olivier CHALINE
PARLER FRANÇAIS, COMBATTRE LA FRANCE. METTERNICH ET SCHWARZENBERG EN 1814
 
Milena LENDEROVÁ
MON JOURNAL DE VOYAGE... FEMMES EN ROUTE AU XIXE SIECLE (1782 – 1914)
 
Marie RYANTOVÁ
KDY SE NARODILA POLYXENA Z LOBKOVIC, ROZENÁ Z PERNŠTEJNA?
 
Ondřej PEŠEK
SENTENTIA, PERIODUS, ORATIO – ÉLÉMENTS DE SYNTAXE TEXTUELLE DANS LES ÉCRITS GRAMMATICAUX DE COMENIUS
 
Henriette WALTER
LATIN ET FRANÇAIS, LANGUES RIVALES
 
Jiří ŠRÁMEK
L'ODE INTERNATIONALE À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
 
Tabula gratulatoria