XXIII. ročenka Kruhu moderních filologů


XXIII. ročenka Kruhu moderních filologů :

Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí.

Kruh moderních filologů

a

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

České Budějovice, 2010.