Jak probíhá obhajoba bakalářské / diplomové práce?

 1. Diplomand(ka) stručně představí svou práci - cíle, metody a shrne výsledky. Připravte si toto vystoupení předem, cca na 5 minut. Nepoužívá se žádná powerpointová prezentace ani doprovodné tištěné materiály. Můžete přitom nahlédnout do poznámek, ale nečtěte souvislý, předem připravený text. Je dobré si předem vystoupení zkusit nanečisto, abyste odhadli čas! Do tohoto projevu Vám nebude nikdo vstupovat (pokud nebude příliš dlouhý nebo od věci). 
   
 2. Vedoucí práce a oponent shrnou závěry svých posudků. Pamatujte si (případně si ve stručnosti poznamenejte), ke kterým kritickým připomínkám se máte později vyjádřit.
   
 3. Máte prostor vyjádřit se postupně k připomínkám, které zazněly od vedoucího a oponenta práce. Evidentní omyly nezbývá než přiznat, můžete také navrhnout, jak by se daný problém dal řešit lépe.
   
 4. Diskuse - kdokoli z členů komise může položit libovolnou otázku týkající se dané BP/DP.
   
 5. Následuje neveřejná porada komise a vyhlášení výsledku. 

    

Maximální čas celé obhajoby je 20 minut u BP, 30 minut u DP.