Konference

Účast na konferencích v roce 2014

1) „About János Esterházy in the context of a Central European dialogue – Conference and a round table discussion in Esterházy's homeland", Nitra, Slovensko, 5. březen 2014

typ: mezinárodní vědecká konference k problematice osobnosti hraběte Jánose Esterházyho, první vědecká konference o této osobnosti konaná na půdě slovenské univerzity za účasti předních odborníků zabývajících se osobností Jánose Esterházyho ze Slovenska, Maďarska, Polska a České republiky

pořadatel: Living Zobor Region Civil Organization; European Network Remembrance and Solidarity, Warzsawa; Constantine the Philosopher University in Nitra,  Department of Central-European Studies

účast: přednáška + moderování jednoho bloku

název přednášky: „János Esterházy in archival sources of the first Czechoslovak Republic"

 

2) „VI. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában. Tudományos konferencia sorozat" –  „Formation and Disintegration of Multinational States in Central-Europe. VI. Scientific Conference Series.", Szeged, Maďarsko, 7. březen 2014

typ: vědecká konference se zahraniční účastípořadatel: Segedínská univerzita; Pracovní komise pro maďarské dějiny Oborové komise pro filozofii a historii Segedínské oblastní komise Maďarské akademie věd; Közép-Európai Közlemények, Časopis historiků, geografů a regionalistů

účast: přednáška + prezentace časopisu Central European Papers + osobní jednání s druhým šéfredaktorem časopisu dr. László T. Vizim a dalšími členy redakční rady z Maďarska

název přednášky: „A csehek és szlovákok sorsának alakulása az első világháború alatt és az önálló Csehszlovákia létrejötte." – „Development of Destiny of Czechs and Slovaks during the World War I and the establishment of independent Czechoslovakia"

 

3) „Innováció a szlovák magyar politikában." – „Innovation in the Slovak Hungarian politics", Bratislava, Slovensko, 8. březen 2014

typ: vědecká konference se zahraniční účastí, účast na pozvání bývalého místopředsedy vlád Mikuláše Dzurindy Pála Csákyho

pořadatel: Pro Futuro Hungarica polgári társulás – Pro Futuro Hungarica civic association

účast: přednáška

název přednášky: „A magyar nemzeti kisebbség helyzetének néhány aspektusa az első Csehszlovák Köztársaságban különös tekintettel Esterházy Jánosra és az 1935-ös elnökválasztásokra" – „To some aspects of the situation of the Hungarian minority in the first Czechoslovak Republic in particular with regard to Janos Esterhazy and the 1935 presidential elections"

 

4) „Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v Maďarsku", Komárno, Slovensko, 24.–25. duben 2014

typ: mezinárodní vědecká konference

pořadatel: Univerzita Jána Selyeho, Pedagogická fakulta, Katedra histórie

účast: přednáška

název přednášky: „K některým aspektům postavení maďarské menšiny v první Československé republice (1918–1938)"

 

6) „'A háború, amely megszüntet minden háborút.‘ A Nagy Háború kitörésének 100. Évfordulójára." – „'A war that ends all wars.‘ 100 anniversary of the outbreak of the Great War.", Budapest, Maďarsko, 8.–9. květen 2014

typ: mezinárodní vědecká konference

pořadatel: Univerzita Eötvöse Loránda, Budapešť, Filozofická fakulta

účast: přednáška

název přednášky: „Az első világháború mint út a csehszlovák állam megalapításához." – „The First World War as a way of establishment of the Czechoslovak Republic"

 

7) Mezinárodní veřejná odborná panelová diskuse k problematice násilí ve světle uplynulých sta let, která byla uspořádána na Filozofické fakultě Eötvösovy univerzity v Budapešti v rámci Násilí v zrcadle uplynulých sta let", Budapest, Maďarsko, 27. červen 2014

typ: veřejná odborná panelová diskuse

pořadatel: Univerzita Eötvöse Loránda, Budapešť, Filozofická fakulta

účast: účast v diskusi

název přednášky:  diskuse k problematice současné reflexe první světové války

 

8) Mezinárodní vědecká konference Společnosti pro vědu a umění. Místní skupina SVU Praha, Plzeň, Česká republika, první červencový týden, resp. někdy v rozmezí 30. června a 6. července (ještě přesně nestanoveno)

typ: mezinárodní vědecká konference

pořadatel: Společnost pro vědu a umění. Místní skupina SVU Praha.

účast: přednáška

název přednášky: „Několik poznámek ke specifickému postavení maďarské menšiny v první Československé republice – z většiny menšina"

 

9) účast na druhém ročníku Letní svobodné univerzity pro vysokoškolské studenty na Slovensku, Martovce, Slovensko, 11. nebo 12. červenec 2014

typ: dvouhodinová společná diskuse ve dvojici s bývalým místopředsedou slovenské vlády a europoslancem Pálem Csákym v rámci letního vzdělávacího tábora pro vysokoškolské studenty

pořadatel: Via Nova

účast: účast na panelové diskusi

název přednášky: diskuse k menšinové problematice ve střední Evropě v historické perspektivě

 

10) „Podkarpatská Rus v československém státě (1918–1945)" – „I.", Praha, 16.–17. září 2014

typ: mezinárodní vědecká konference

pořadatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

účast: přednáška

název přednášky: „K některým aspektům politicko-společensko-hospodářských poměrů na Podkarpatské Rusi za první Československé republiky"

 

11) Das Ende des Ersten Weltkriegs. Folgen für die Kulturelle Vielfalt im Mittel- und Osteuropa", Berlín, Německé historické muzemu, Berlín, Německo, 7. října 2014

typ: kulatý stůl středoevropských historiků u příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války se zaměřením pro německé posluchače k těmto otázkám: problematika pádu multikulturality ve středovýchodní Evropě vypuknutím první světové války; otázka hodnoty této kulturní vícebarevnosti tohoto prostoru Evropy; vliv této multikulturality na ustavené národní státy a na jejich národnostní menšiny; z toho všeho plynoucí poučení pro Evropu

pořadatel: Botschaft von Ungarn, Berlin, Deutsches Historisches Museum, Berlin

účast: účast na veřejné panelové diskusi

název přednášky: diskuse k tématu výše

 

12) „Podkarpatská Rus v československém státě (1918–1945)" – „II.", Užhorod, Ukrajina 16.–17. říjen 2014

typ: mezinárodní vědecká konference

pořadatel: Historická fakulta Užhorodské národní univerzity

účast: přednáška

název přednášky: „Maďarská správa Podkarpatské Rusi (1938/1939–1944)"