Publikační činnost

(aktualizováno v září 2018)

 

a) Monografie

[1] Portréty 17.¬19. století ve sbírkách muzea v Ústí nad Labem. Katalog výstavy, Ústí nad Labem 1981, 35 s.

[2] Ernst Gustav Doerell, Ústí nad Labem 1986, 75 s. (s Vladimírem Kaisrem, 50 % podíl)

[3] Pražští malíři 1600–1650. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník, Praha 1997, 235 s.

[4] Urbs aurea. Praha císaře Rudolfa II., Praha 1997, 256 s. (s Jaroslavou Hausenblasovou, 50 % podíl)

[5] Urbs Aurea. Prague of Emperor Rudolf II, Prague 1997, 256 s. (s Jaroslavou Hausenblasovou, 50 % podíl)

[6] Urbs Aurea. Das Rudolfinische Prag, Prag 1997, 256 s. (s Jaroslavou Hausenblasovou, 50 % podíl)

[7] Gloria et Miseria. Praha v době třicetileté války, Praha 1998, 279 s. (s Jaroslavou Hausenblasovou, 50 % podíl),

[8] Gloria et Miseria 1618–1648. Prag und der Dreissigjährige Krieg, Prag 1998, 279 s. (s Jaroslavou Hausenblasovou, 50 % podíl)

[9] Gloria et Miseria 1618–1648. Prague during the Thirty Years War, Prague 1998, 279 s. (s Jaroslavou Hausenblasovou, 50 % podíl)

[10] Jan Jiří Heinsch (1647–1712). Malíř barokní zbožnosti, Praha 2006, 192 s.

[11] De sacris imaginibus : patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy, Praha 2013, 173 s.

 

b) Kapitoly v monografiích

[1] Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 323–355.

[2] Katedrála v 18. století, Výzdoba a zařízení katedrály, in: Anežka Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994, s. 185–197, s. 259–279.

[3] Sochařství a malířství v Praze 1550–1650, in: Eliška Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum Evropy, Praha 1997, s. 353–375.

[4] Sculpture and painting in Prague, 1550–1650, in: Rudolf II and Prague. The Court and the City, Eliška Fučíková (ed.), London 1997, s. 353–375.

[5] Bildhauerei und Malerei in Prag 1550–1650, in: Eliška Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. und Prag, Praha 1997, s. 353–375.

[6] Sculpture and painting in Prague 1550–1650, in: Eliška Fučíková et al. (ed.), Rudolf II and Prague. The Court and the City, Praha 1997, s. 353–375.

[7] Vincenc Kramář a obrazoborectví v Katedrále svatého Víta v Praze roku 1619, in: Michal Šroněk (ed.), Vincenc Kramář, Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619, Praha 1998, s. 11–25.

 

c) Původní vědecké články v časopisech

[1] Nález dalšího neznámého díla Antonína Machka, Umění 29, 1981, s. 179–180.

[2] Jan Michal Bretschneider (1656–1727), Umění 31, 1983, s. 56–64.

[3] Nové prameny k historii vzniku sousoší sv. Františka Xaverského na Karlově mostě, Umění 33, 1985, s. 360–361.

[4] Fabián Václav Harovník: práce v Loretě, pozůstatek knihovny, Umění 34, 1986, s. 451–455.

[5] Matyáš Mayer, Oldřich Musch a David Altmann – pražští malíři první poloviny 17. století, Umění 40, 1992, s. 148–162.

[6] Malířská výzdoba Lobkovického paláce, Umění 43, 1995, s. 433–441 (s Lubomírem Konečným).

[7] Václav Trubka z Rovin – studie o měšťanském mecenátu v rudolfínské Praze, Umění 47, 1999, s. 295–308 (s Jiřím Roháčkem a Petrem Daňkem).

[8] Antonio Abondio a jeho práce pro biskupy Jednoty bratrské, Studia Rudolphina.

Bulletin of the Research center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, 2007, č. 7, s. 131–135.

[9] Privileg Rudolfs II. von 1595 – nochmals und anders, Studia Rudolphina 2, 2002, s. 16–28.

[10] „Telonij, oder Türkischen Baltasar genant“, Studia Rudolphina 2, 2002, s. 50–54.

[11] Johann Blumberger – ein Sticker im Rudolphinischen Prag und im sächsischen Exil, Umění 53, 2005, s. 285–295.

[12] Johann Barvitius als Mäzen im rudolfinischen Prag. Studia Rudolphina. Bulletin of the Research center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, 2008, č. 8, s. 49–57.

[13] The Veil of the Virgin Mary. Relics in the Conflict Between Roman Catholics and Utraquists in Bohemia in the 14th and 15th Centuries, Umění 57, 2009, s. 118–139.

[14] Artikulové smluvení na držení kompaktát a teorie náboženského obrazu v době pohusitské, Umění 58, 2010, s. 384–387.

[15] Der Cranach-Altar im Veitsdom: seine Entstehung und sein Untergang, Umění 58, 2010, s. 2–16, (s Kateřinou Horníčkovou).

[16] Altarpiece of Nový Bydžov and its Denominational Transformations, Umění 60, 2012, s. 363–383, (s Kateřinou Horníčkovou).

[17] Comput digital and Jan Hus as Defender of the Faith / Comput digital a Jan Hus jako obhájce víry, Umění 61, 2013, s. 2–22.

[17] Pražský malířský cech a jeho reprezentace v pozdním středověku a raném novověku, Umění 64, 2016, s. 371–394.

[18] Between document, imagination and propaganda. Religious violence in the prints showing the plundering of monasteries in Prague 1611, Umění 64, 2016, s. 480–496, (s Kateřinou Horníčkovou).

 

d) Editorství a spolueditorství tématických sborníků

[1] Vincenc Kramář, Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619, Michal Šroněk (ed.), Praha 1998, 162 s.

[2] Ústav dějin umění AV ČR 1953–2003, Jaroslava Hausenblasová – Lubomír Konečný –Michal Šroněk (eds), Praha 2003, 176 s.

[3] Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds), Praha 2007, 419 s.

[4] Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe. 1380–1620, Milena Bartlová – Michal Šroněk (eds), Prague 2007, 373 s.

[5] Umění české reformace 1380–1620, Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds)., Praha 2010, 556 s.

[6] In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds), Praha 2013. 272 s.

[7] From Hus to Luther. Visual culture in the Bohemian reformation (1380–1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds., Turnhout 2016, 323 s.

 

e) Původní vědecké články ve sbornících a kapitoly v knihách

[1] Nález tzv. „svatebního poháru“ v Ústí nad Labem, Historický sborník Okresního vlastivědného muzea v Ústí n. L., 1981, s. 47–50.

[2] K dějinám české barokní náhrobní plastiky, Ústecký sborník historický, 1983, s. 229–243.

[3] České moderní malířství ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Ústí nad Labem, Historický sborník 2 (Z minulosti Ústecka), 1988, s. 101–107.

[4] Paolo Piazza – ein malender Kapuziner im rudolfinischen Prag, Prag um 1600, Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Freren 1988, s. 284–288.

[5] Pražské dílo Paola Piazzy /Cosmy a Castelfranco/, in: Barokní umění, Praha 1991, s. 63–67.

[6] Exoticism in the Drawings of Johann Georg Heinsch, Bulletin Národní galerie v Praze 1, 1992, s. 51–59.

[7] Hesla, in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění Anděla Horová (ed.), Praha 1995.

[8] Hesla, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Praha 1996.

[9] „Gestreift doppelt Bild“ from Prague`s Rudolfine Collections, Bulletin Národní galerie v Praze 5–6, 1995–96, č. s. 138–145, s. 251–255 (s Hanou Seifertovou).

[10] Katalogová hesla, in: E. Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů, Praha 1997.

[11] Katalogová hesla, in: Tomáš Sekyrka (ed.), Umění a mistrovství (pražská malířská bratrstva 1348–1782), kat. výst. NG, Praha 1997.

[12] Hesla, in: Růžena Baťková (ed.), Umělecké památky Prahy, Nové Město, Vyšehrad, Praha 1998.

[13] Painters in Prague between the Guild and the Court ca. 1595–1650, in: Rudolf II, Prague and the World, Prague 1998, s. 216–219.

[14] Karel Škréta, Samuel Globic of Bučina et infelicissima quadratura circuli, Bulletin Národní galerie v Praze 9, 1999, s. 20–32, 126–134.

[15] Hesla, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000.

[16] Kunstmäzenatentum in Prag 1580–1650 als Ausdruck gesellschaftlicher Veränderungen, in: Marina Dimitrieva – Karin Lambrecht (eds), Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 10, Stuttgart 2000, s. 185–195.

[17] Kramářovy sbírky kresby 16.–18. století a 19. století, in: Vojtěch Lahoda – Olga Uhrová (eds), Vincenc Kramář, od starých mistrů k Picassovi, kat. výst. Národní galerie, Praha 2001, s. 51–52 (s A. Volrábovou a R. Prahlem).

[18] Obrazy u soudu, in: Dalibor Prix (ed.), Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 299–302.

[19] Malíř Georg Neher – pobělohorský emigrant, in: Beket Bukovinská – Lubomír Konečný (eds), Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, s. 165–172.

[20] Barokní umění, Jaromír Neumann (1924–2001), in: L. Konečný – J. Hausenblasová – M. Š., Ústav dějin umění AV ČR 1953–2003, Praha 2003, s. 71–75, 127–128.

[21] Malerei im rudolfinischen Prag – Kunst oder Gewerbe, in: Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftliches Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e V, 2001, Heft 2, Vorträge und Studien, Leipzig 2003, s. 156–179.

[22] K teorii zobrazování v předbělohorských Čechách, aneb „Obrazové slovou ničemnicemi“, in: Jan Royt – Petra Nevímová (eds), Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 142–148.

[23] Obrazy na hlavním oltáři kostela Panny Marie Sněžné v Praze, in: Historia Franciscana II, Sborník textů, Petr R. Beneš – Petr hlaváček (eds), Kostelní Vydří 2005, s. 180–187

[24] Pohřební ceremonie Petra Voka z Rožmberka a jejich konfesijní pozadí, in: Epigraphica & Sepulcralia I, Praha 2005, Dalibor Prix – Jiří Roháček (eds) s. 201–215.

[25] Bohoslužebný řád Smiřických z roku 1613 a obrazy po předcích, in: Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha 2006, Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (eds), s. 435–440.

[26] Der Statuenschmuck der Prager Karlsbrücke in der Bildpropaganda der Gesellschaft Jesu. Die Brücke und ihre Ausschmückung in ihrer geschichtlichen Entwicklung vom 12. bis zum 20. Jahrhundert, in: Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570 – 1700, Stuttgart 2006, Anna Ohlidal – Stefan Samerski (eds), s. 119–140.

[27] Slovníková hesla: Altman, David Norbert. z Eysern, Ferdinand. z Felzu, Hanuš. Geminger, Johann. Graffer ze Schlagenfelsu, Havel. Hes z Hesic, Jan Bedřich. Hutský, Matyáš. Kristl, Jan Kryštof st. a ml. Kulík, Jan Vojtěch. Ledecký, Ambrož. Lexa, Daniel. Majer, Jiří Gabriel. Musch, Oldřich. Ornys z Lindperka, Matouš. Podolský z Podolí, Šimon. Radouš, Matouš. Rog, Pavel. Ruhrweyd, Tomáš. Špindler, Gabriel. in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Anděla Horová (ed.) Praha 2006.

[28] Visual Culture and the Unity of Brethern: „Do not make unto yourselves graven images…“, in: Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe. 1380–1620, Milena Bartlová – Michal Šroněk (eds), Prague 2007, s. 335–369.

[29] Boření obrazů jako svátek, in: Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds), Praha 2007, s. 391–404.

[30] Karel IV., Jan Rokycany a „šlojíř nejistý“, in: Colloquia mediaevalia Pragensia. Zbožnost středověku VI, Martin Nodl (ed.), Praha 2007, s. 79–110.

[31] Epitaf Georga Estrreicha se Zmrtvýchvstáním Krista, in: Ondřej Jakubec a kol., Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích (kat. výst.), Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc 2007, s. 143–145.

[32] Jan Beckovský, protireformační ikonoklasmus a husitské obrazy, in: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2007, Tomus XLVII, Fasc. 1–2, s. 193–196.

[33] Pražský malířský cech v době Albrechta z Valdštejna, in: Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds), Praha 2007, s. 173–175.

[34] Čeští umělci – exulanti Valdštejnovy doby, in: Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds), Praha 2007, s. 173–175.

[35] Böhmische Künstler – Auswanderer zur Zeit Waldsteins, in: Waldstein. Albrecht von Waldstein. Inter arma silent musae?, Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds), Prag 2007. S. 173–175.

[36] Matyáš Mayer – Sv. Václav mezi anděly. Kat. č. 1.23, in: Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds), Praha 2007, s. 407–408.

[37] Matthias Mayer – Der Hl. Wenzel zwischen Engeln. Kat. Nr. 1.23, in: Waldstein. Albrecht von Waldstein. Inter arma silent musae?, Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds), Prag 2007, S. 407–408.

[38] Byss, Johann Rudolf, in: Biografický slovník českých zemí. Sešit 8. Brun – By. Praha 2007, s. 367.

[39] Čechpauer, Jan Pavel, in: Biografický slovník českých zemí. Sešit 10. Č–Čerma. Praha: Historický ústav AV ČR, Libri, 2008. S. 563. ISBN 978–80–7277–367–1.

[40] de Capauli, Giovanni – Cocsell, Michal Josef, in: Biografický slovník českých zemí. Sešit 9. C. Praha: Libri, 2008. S. 384–385, 441. ISBN 978–80–7277–366–4.

[41] Hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově u Zábřehu – její minulost a druhý život, in: Epigrafica & Sepulcralia II., Jiří Roháček (ed.), Praha 2009, s. 321–329.

[42] Neznámí pražští obchodníci s obrazy dvacátých let 17. století, in: Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 675–677.

[43] Zvěstování Panně Marii, in: Hans von Aachen, Malíř na evropských dvorech. 1552–1615, Thomas Fusenig ed., München 2010, s. 260–261.

[44] Hans von Aachen, Verkündigung an Maria, in: Hans von Aachen. Hofkünstler in Europa. 1552–1615, München 2010, s. 260–261.

[45] Hans von Aachen, The Annunciation, in: Hans von Aachen. Court Artist in Europe. 1552–1615, München 2010, s. 260–261.

[46] Malířští současníci Karla Škréty v Praze a v Čechách, in: Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds), Praha 2010, s. 475–479.

[47] Katalogová hesla v: Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds), Praha 2010

I/9 Hans von Aachen, Zvěstování Panně Marii, s. 50¬51.

I/13 Karel Škréta, Podobizna matematika s chotí, s. 58¬59.

II/1 K. Škréta (?), Sv. Mikuláš Tolentinský (se Š. Váchou), s. 66¬67.

III/14 K. Škréta, Narození a pohřeb světce, s. 126.

III/25 K. Škréta ml., Obrácení sv. Pavla, s. 142.

V/5 K. Škréta, Sv. Karel Boromejský, s. 214¬215.

V/6 K. Škréta, Sv. Karel Boromejský, s. 216.

X/5 K. Škréta, Pieta, s. 434¬435.

XII/1 J. J. Hering, Navštívení P. Marie, s. 480¬481.

XII/2 J. J. Hering, Podobizna J. Lohelia, s. 482¬483.

XII/3 M. Mayer, Sv. Václav, s. 484¬485.

XII/4 K. Škréta, Sv. Lukáš, s. 486¬487.

XII/6 K. Dittmann, Sv. Prokop, s. 490¬491.

XII/7 M. Zimprecht, Sv. Anna, s. 492¬493.

XII/9 F. Mazanec, Sv. Ludmila, s. 494¬495.

XII/10 J. J. Heinsch, Převezení sv. Václava, s. 496¬497.

XII/11 J. J. Heinsch, Sv. Lukáš, s. 498¬499.

XII/12 J. J. Heinsch, Sv. Jan Nepomucký, s. 500¬501.

XII/13 J. J. Heinsch, Jiří Ignác Pospíchal, s. 502¬503.

[47] Contemporaries of Karel Škréta, in: Karel Škréta (1610–1674): His Work and his era, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds), Prague: National Gallery, 2010, s. 475–479.  +

19 katalogových hesel č. I/9, I/13, II/1, III/14, III/25, V/5, V/6, X/5, X/1, X/2, X/3, X/4, X/6, XII/7, XII/9, XII/10, XII/11, XII/12, XII/13.

[48] Umění české reformace – terra inkognita (s K. Horníčkovou, 50 % podíl), in: Šroněk, M. – Horníčková, K. (eds): Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010. s. 13–16.

[49] „Neučiníš sobě rytiny…“ Jednota bratrská a výtvarná kultura. in: Šroněk, M. – Horníčková, K. (eds): Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010. s. 303–316.

[50] Kalvinisté v Čechách. in: Šroněk, M. – Horníčková, K. (eds): Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010, s. 355–363.

[51] Katalogová hesla v: Šroněk, M. – Horníčková, K. (eds): Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010:

VI/1 Jednolist s mapou Čech, (s R. Novotným), s. 185–188.

IX/3 L. Cranach, Zákon na Milost, s. 282–283.

IX/7 Sochy z hl. olt. kostela v Krásném Březně, s. 292–293.

IX/8 Pašijový cyklus z kazatelny kostela v Krásném Březně, s. 294–296.

IX/9 Archa varhan z kostela v Krásném Březně, s. 297–298.

IX/10 Klanění měděnému hadu, Ukřižování, Poslední soud, Poslední večeře, s. 299–300.

IX/11 M. Luther a J. Hus podávají pod obojí, s. 301–302.

X/1 Apologia V. Šturma / Odpověď na Silvia Uberýna, s. 317–318.

X/2 Koule Danielova V. Brosia, s. 319–320.

X/4 Medaile J. Kálefa, s. 323–324.

X/5 Bratrský kalich ze Sležan, s. 325–326.

X/6 Bratrský kalich z Ústí n. O, s. 327–328.

X/7 Bratrské kalichy z Lešna (s K. Horníčkovou), s. 329–330.

XII/2 Z. Bruncvík, Kázání, s. 366–367.

XII/3 M. Kultrarius, Kázání, s. 368–369.

XII/4 J. Mathiades, Modla, in: s. 370–371.

XII/5 A. Scultet, Krátká zpráva, s. 372–374.

XII/6 Torzo oltáře P. Marie z Sv. Víta, s. 375–376.

XII/7 Obrazoborectví u Sv. Víta, s. 377–378.

XII/8 J. Makarius, Rozmlouvání, s. 379–381.

XII/9 K. Arsenius, Pobožná knížka, s. 382–383.

XIII/1 Epitaf N. Müllera (s O. Jakubcem), s. 398–400.

XV/2 Zázračné zachránění místodržících, s. 479–480.

XV/4 Archanděl Michael, s. 483–485.

XV/5 Theses ex universa theologia, s. 486–487.

[52] Jan Amos Komenský a jeho cesta k obrazům, in: (In)tolerance v evropských dějinách. (In)tolerance in European History, Petr Hlaváček et al., Praha 2011, s. 141–157.

[53] Katalogová hesla v: Svatá Anežka česká, princezna a řeholnice, Praha 2012

Sv. Anežka zakládá klášter křižovníků, s. 196.

Sv. Anežka předává klášter křižovníkům, s. 197.

Sv. Anežka vstupuje do řádu klarisek, s. 198.

[54] Bratrská Bible z roku 1596. Příběh výzdoby a polemiky, in: In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds), Praha 2013, s. 217–232.

[55] Praha 1611 – vpád Pasovských a slavnost Masopustu, in: Petr R. Beneš – Petr Hlaváček – Tomáš Sterneck et al. eds, Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II., Praha 2014, s. 111–119.

[55] Husovy obrazy v 15.¬17. století, (s Kateřinou Horníčkovou), in: Jan Hus 1415¬2015, Tábor 2015, s. 57¬82.

[56] Jeroným Pražský v Chrudimi, in: Jan Hus, husitství a východní Čechy. Chrudim 16.¬18. 9. 2015. Příspěvky z konference, Chrudim 2015, s. 43¬49.

[57] Visual Culture of the Bohemian Reformation, (s K. Horníčkovou), From Hus to Luther. Visual culture in the Bohemian reformation (1380–1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds., Turnhout 2016, s. 1¬6.

[58] The Unity of the Brethren and Images, From Hus to Luther. Visual culture in the Bohemian reformation (1380–1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds., Turnhout 2016, s. 193¬218.

[59] Calvinist Views on Religious Images in Bohemia, From Hus to Luther. Visual culture in the Bohemian reformation (1380–1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds., Turnhout 2016, s. 231¬246.

[60] Representatio & memoria, in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 395¬397 (s. Janem Chlíbcem).

[61] Utrakvisté a Jednota bratrská, in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 398¬401.

[62] Umění luteránské reformace, in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 405¬407.

[63] Města české renesance, in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 408¬410 (s Ivanem P. Muchkou).

[64] Měšťan jako stavebník, in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 411¬413 (s. Ivanem P. Muchkou).

[65] Katolická obnova ve městch II – baroko v chrámových interiérech a veřejném prostoru za třicetileté války, in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 454¬457 (se Štěpánem Váchou).

[66] Karel Škréta a malířství 17. století, in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 461¬463 (se Štěpánem Váchou).

[67] Jezuité jako umělečtí objednavatelé, in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 468¬470.

[68] Malíři vrcholného baroka: Jan Rudolf Bys a Petr Brandl, in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 538¬541.

[69] Karlův most: sochaři, objednavatelé a zemský patriotismus, in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 542¬545 (s Ivanou Panochovou).

[70] Labutí píseň církevních řádů a jejich umělecké investice na sklonku baroka, in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 590¬593 (s Martinem Mádlem).

[71] Representatio & memoria, in: Art in the Czech Lands 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 395¬397 (s. Janem Chlíbcem).

[72] The Utraquists and the Unity of Brethren, in: Art in the Czech Lands 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 398¬401.

[73] The Art of the Lutheran Reformation, in: Art in the Czech Lands 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 405¬407.

[74] Bohemian Renaissance Towns, in: Art in the Czech Lands 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. s. 408¬410 (s Ivanem P. Muchkou).

[75] Burghers as Builders, in: Art in the Czech Lands 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. s. 411¬413 (s. Ivanem P. Muchkou).

[76] The Catholic Revival in the Towns II – Baroque in Church Interiors and Public Spaces during the Thirty Yearsʼ War, in: Art in the Czech Lands 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 454¬457 (se Štěpánem Váchou).

[77] Karel Škréta and Painting in the Seventeenth Century, in: Art in the Czech Lands 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. s. 461¬463 (se Štěpánem Váchou).

[78] The Role of the Jesuits in Commissioning Works of Art, in: Art in the Czech Lands 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. s. 468¬470.

[79] Painters of the High Baroque – Johann Rudolf Byss and Peter Brandl, in: Art in the Czech Lands 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. s. 538¬541.

[80] Charles Bridge – Sculptors, Patrons, and Regional Patriotism, in: Art in the Czech Lands 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 542¬545 (s Ivanou Panochovou).

[81] The Swansong of the Religious Orders and Their Artistic Investment at the Close of the Baroque, in: Art in the Czech Lands 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, s. 590¬593 (s Martinem Mádlem).

[82] The Representation Practices of the Prague Painters’ Guild in the Late Middle Ages and the Early Modern Period, in: Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Kateřina Horníčková ed., Lanham, MA: Lexington Books /Rowman & Littlefield 2018, s. 149¬194.

[83] The Jesuits and their Urban Visual Presence in the Bohemian Lands, in: Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Kateřina Horníčková ed., Lanham, MA: Lexington Books /Rowman & Littlefield 2018, s. 279¬310.

[84] Sen a revoluce. K dvěma málo známým motivům v Bibli Filipa z Padeřova, (s. Kateřinou Horníčkovou), in: Johana Lomová – Jindřich Vybíral (edd.), Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou, Praha 2018, s. 150¬172.

 

i) Účelové publikace (recenze)

[1] Strahovská obrazárna. Od gotiky k romantismu, Ivana Kyzourová – Pavel Kalina (eds). – Galerie křížovníků. Sbírky z majetku řádu křižovníků s červenou hvězdou, (rec.), Umění 43, 1995, s. 276–278.

[2] Nově restaurovaná díla barokního umění. Obrazy P. Brandla, J. J. Heinsche, S. Noseckého, V. V. Reinera, F. Trevisaniho a plastika M. J. Brokofa, (rec.), Umění 43, 1995, s. 480–481.

[3] Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Jan Royt, Praha 1999, (rec.), Umění 48, 2000, s. 381–382.

[4] Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost v 17. a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti v 17. a 18. století, (kat. výst.), Vít Vlnas (ed.), Praha 2001 – Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Vít Vlnas (ed.), Praha 2001, (rec.), Umění 53, 2001, s. 245–247.

[5] Lochmanové: pět generací písecké malířské rodiny a tradice českého malířství od baroka k obrození, Ivo Kořán, Písek 2005, (rec.), Umění 56, 2006, s. 101–103.

[6] Šroněk, Michal, "...aby se umění malířskému vyučoval": křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva, Radka Tibitanzlová – Martina Beranová (eds), Praha 2009, (rec.), Umění 57, 2009, s. 581–582.

[7] Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619-1632, Umění LIX, 2011, s. 170–174.

[8] Howard Louthan, Converting Bohemia: Force and Persuasion in the Catholic Reformation, Cambridge, Cambridge University Press 2009, 351 pp., 25 b/w ill. ISBN 978-0-521-88929-2, (rec.) in: Acta Comeniana: archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského, sv. 25 (49), (2011), s. 274¬280.