Bakalářské práce

Zadané v akad. roce 2018/19 (podrobnosti o všech zadaných pracech zde)

 • Filmová adaptace literárního díla v teorii a praxi (Simona Ježková)
 • Narace ve filmu (Lenka Sekerová)

2017/18

 • Videohra jako narativní fikce (Radek Suchánek)

2016/17

 • Pohádka literární a/vs. animovaná: pohádky bratří Grimmů v adaptaci studia Walta Disneyho (Andrea Bartlová)
 • Filmové zobrazení sociální exkluze (Ondřej Málek)
 • To Stephena Kinga a jeho filmová zpracování (Jana Marešová)
 • Rétorika obrazu v současných médiích (Lenka Opatrná)
 • Rodina podle současné české reklamy (Tomáš Souček)

2015/16

 • Narativní postupy v Pratchettově Zeměploše (Šimon Felenda)
 • Reprezentace postavy v literatuře a ve filmu (Vanda Hroudová)
 • Poetika literárního hororu (Šárka Jandová)
 • Paratexty, jejich podoba a význam (Jakub Novák)
 • Abstraktní autor (Lucie Rehardtová)

2014/15

 • Kunderova teorie umění (Barbora Černošková)
 • Z literatury do filmu: teorie filmové adaptace (Martina Dvořáková)
 • Čtenář jako tvůrce (Kristýna Němečková)
 • Fikční svět Sapkowského Zaklínače (Tomáš Vinický)
 • Cenzura v umění (Zita Vlásková

2013/14

 • Autorství a interpretace uměleckých děl (Simona Bláhová)
 • Estetická distance ve fikci a fikčních světech (Renata Durasová)
 • Česká feministická estetika (Klára Hejdová)
 • Barthesova sémiotika obrazu (Dominik Studený)
 • Soft Science Fiction z perspektivy naratologie (Natálie Tůmová)
 • Středozemě J.R.R. Tolkiena: analýza fikčního světa (Petr Zeman)

2012/13

 • Fikce a realita (Andrea Daranská)
 • Fikční světy fanfiction (Andrea Dvořáková)
 • Nespolehlivost ve vyprávění (Zuzana Havlová)
 • Mýtus a umění ve strukturální antropologii Clauda Lévi-Strausse (Markéta Horáková)
 • Fikční světy literární fantasy (Jan Liška)
 • Literární text a jeho ilustrace (Karolína Snášelová)
 • Role čtenáře v recepční teorii Umberta Eca (Anna Zrostlíková)

2011/12

 • Čas a prostor ve fantasy (Pavlína Haršová)
 • Problematika autorství v moderních estetických koncepcích (Daniela Matysová)
 • Postava a její reprezentace v literatuře (Tomáš Severa)