Závěrečné práce

Postup při zadání bakalářské práce:

  1. Nejprve zvažte, které téma je vám nejbližší. Témata jsou dostatečně široká na to, aby si je mohlo vzít více studentů (optimální počet 2-3). Zaměření jednotlivých studentů bude specifikováno při konzultaci se školitelem.
  2. Na konzultaci přijďte po základním průzkumu dostupné literatury a dané problematiky, nejlépe s vlastní představou kudy byste se chtěli v daném tématu ubírat. Vše bude následně upřesněno a korigováno při konzultaci se školitelem. Do začátku příštího semestru byste měli mít zkonzultovaná témata připravená k oficiálnímu zadání.
  3. Témata bakalářských prací jsou vymezena níže uvedenými  okruhy jednotlivých členů Oddělení estetiky UUK FF JU. Pokud uvažujete o vlastním tématu, je nezbytné konzultovat s vybraným členem ústavu možnost jeho propojení s již vypsanými tématy. Pokud takové propojení nepřichází v úvahu, je nutné volit mezi vypsanými tématy.Vypracování a konzultování bakalářské práce:

  1. Bakalářskou práci je třeba po dohodě s vedoucím práce pravidelně konzultovat. Bez konzultací nelze obdržet zápočty za Seminář k bakalářské práci I. a II.
  2. I. zápočet za Seminář k bakalářské práci práci je možné udělit pouze za odevzdanou a konzultovanou část práce.
  3. II. zápočet za Seminář k bakalářské práci je možné udělit pouze v případě, že je konzultovaná práce alespoň těsně před dokončením a splňuje nároky na práci, kterou lze připustit k obhajobě.
  4. Rozsah a podobu bakalářské práce stanoví následující dokumenty: