Pro uchazeče

Na Ústavu věd o umění a kultuře lze v současnosti studovat tři bakalářské programy a dva navazující magisterské programy, všechny pouze prezenční formou:

Informace pro uchazeče o