Barokní výbava schwarzenberských patronátních kostelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660–1789

(GA16-22333S)

doba řešení: 2016-2018

řešitel: doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

spolupracovník: PhDr. Bc. Jan Ivanega, Ph.D.


 

Projekt Barokní výbava schwarzenberských patronátních kostelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660–1789 je zaměřen na vyhodnocení bohatého souboru dokumentace vnitřního vybavení kostelů pod schwarzenberským patronátem v Čechách v 17. a 18. století. V mimořádné ucelenosti obsahují dochované prameny schwarzenberské provenience i soubor dobové dokumentace vzniku výbavy schwarzenberských patronátních kostelů. Desítky plánů oltářů a dvacet návrhů kazatelen jsou zpravidla doplněny o příslušnou korespondenci s prováděcími řemeslníky (truhláři, řezbáři/sochaři a štafíři/malíři) včetně patřičných smluv a rozpočtů. Cílem projektu je odborné vyhodnocení pramenného souboru, v dosavadní literatuře prakticky neznámého. V uměleckohistorické rovině se projekt primárně věnuje výzkumu autorských osobností, druhá, tradiční linie bádání, je zacílena na studium jednotlivých památek a třetí se zabývá zejména sochařskou produkcí sledovaného teritoria. Vedle vyhodnocení autorství a analýzy prací jednotlivých truhlářů, řezbářů a štafířů bude pozornost věnována vrchnostenským strategiím vybavování patronátních objektů, motivacím obměny kostelního mobiliáře, argumentačním strategiím provádějících řemeslníků, jejich dílenské praxi a vypořádávání se s konkurencí při získávání zakázek i vzájemné spolupráci.