Habilitační řízení

 

 

 

 

 


◽ OBORY HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ


OBOR
 
PLATNOST AKREDITACE
   


Teorie a dějiny novější české literatury

14. 9. 2028


České dějiny

17. 10. 2028

 

◽ ZAHÁJENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

→ viz stránky MŠMT s  informacemi o habilitačních řízení 

→ viz Úřední deska JU s informacemi o habilitačním řízení

 

◽ UKONČENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

ROK
JMÉNO
 
PRACOVIŠTĚ OBOR JMENOVÁNÍ
         

 

2019

 doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.  Filozofická fakulta MU  Teorie a dějiny novější české literatury 1. 7. 2019

 2017
 
 doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.  Filozofická fakulta JU   České dějiny 1. 5. 2017

2016
 
 doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.   Filozofická fakulta JU   Dějiny novější české literatury 1. 12. 2016

2014
 
 doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.  Filozofická fakulta JU   České dějiny 1. 5. 2014

2010
 
 doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.  Filozofická fakulta UK  Dějiny novější české literatury 1. 12. 2010
2010
 doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. 
 
 Filozofická fakulta JU   České dějiny 1. 4. 2010

2009
 
 doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.  Filozofická fakulta JU   České dějiny 1. 12. 2009
2009
 doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 
 Filozofická fakulta UJEP   České dějiny 1. 12. 2009

2007
 
 doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.  Filozofická fakulta JU  České dějiny 1. 6. 2007