Mezinárodní letní škola „Reprezentace, literatura a moc“

Reprezentace, literatura a moc

letní škola 2014

Štilec, 9.-15. 6. 2014

 

TEMATICKÉ BLOKY

 

POPULÁRNÍ KULTURA

 • Veronika Mayerová: Bobby na konci neumře! Dialog mezi divákem a televizním seriálem
 • Ewa Stępowska: Populární hudba jako nástroj ideologie
 • Tereza Bartoňová: Reprezentace mýtu a ideologie v komiksu

 

FILM A IDEOLOGIE

 • Petr Bílek: Televizní seriály normalizační éry jako zdroje reprezentací: Pár poznámek k optice jejich vnímání a používání
 • David Nachlinger: Romové v současném českém filmu a seriálu
 • Dominika Švecová: The longitudinal documentaries by Michael Apted and Helena Třeštíková: A Comparison
 • Petra Lacušková: „Ekonomizace" člověka v současných moderních negativních utopiích

 

(NEO)STALINISMUS A LITERATURA

 • Martina Halamová: Fischlova kulturně-politická analýza Československa na počátku 50. let a jeho koncepce umění
 • John Bates: Translation in Stalinist Poland
 • Michal Bauer:  Ideologie v poezii pro děti z přelomu 40. a 50. let 20. stol.
 • Andrei Rogatchevski: Putin in Fiction
 • Daniela Poláková: Literární večer s knihou Milovali svůj národ (Marie Kudeříková)

 

Z TEORETICKÉ PERSPEKTIVY

 • David Skalický: Literatura, jazyk a moc
 • Jan Beneš:  Člověk a stroj
 • Jan Čulík: The role of kitsch in the mythology of contemporary Czech politics
 • Peter Chvojka: Pomýlený fetišismus či relevantní interpretace? Reflexe Čapkova Krakatitu optikou nemovitosti, v níž vznikl

 

LITERATURA A MOC

 • Jan Krlín: Kateřina Tučková a její román Vyhnání Gerty Schnirch
 • Pavla Lencová: Všednost a ideologie - skupina 42.
 • Barbora Poslušná: Sníh Orhana Pamuka - moc cenzury
 • Gabriela Bošková: Reprezentace dobových intelektuálních přístupů k Mnichovské dohodě
 • Veronika Veberová: Mocenské strategie v meziválečných časopisech
 • Kornel Kondzielnik: Cesty sublimace ve Fuksově tvorbě
 • Anna Gnot: Jak číst postmoderní román? - 'Profesionální žena' V. Párala (workshop)
 • Josef Švéda: "Jsi Čech, Čech, Čech, tak si toho važ!" Obrazy a sebeobrazy (nejen) českého národa (workshop)

 

INSTITUCE, HODNOCENÍ A MOC

 • Vendula Mikolášková: Ideologie a literární kritika. Recepce Šiktance.
 • Michaela Brodská: Jak změříme literaturu? Školní literární seznamy k maturitám
 • Kirsten Anderson: Making little Czechs - national myths in Czech primary schools?
 • Lenka Bardová: Ideologický ná-boj cen
 • Lenka Sládková: Současná česká próza optikou literárních cen

 

SOCIALISMUS

 • Michaela Šlapáková: Reklama v socialismu
 • Vera Kaplická Yakimova: Žil(a) jsem socialismus
 • Julia Secklehner: Hybridity, Communism and the Avant-Garde: Irena Blühová in Interwar Slovakia