Operační programy přeshraniční spolupráce

Operační program příhraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko; Operační program příhraniční spolupráce ČR – Rakousko

 

Projekt Cíl EÚS 2014-2020 ČR - Svobodný stát Bavorsko

Partneři: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (vedoucí partner) a Universität Passau

Doba řešení: 2016-2019

Řešitelka: prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.


 

Projekt Cíl EÚS 2014-2020 ČR - Svobodný stát Bavorsko

Partneři: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (vedoucí partner) a Universität Passau

Doba řešení: 2016-2019

Řešitelka: Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.


  • Museum Uploaded - Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí

 

Projekt Cíl EÚS 2014-2020 ČR - Svobodný stát Bavorsko Partneři: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Přírodovědecká a Filozofická fakulta), Stadtmuseum Deggendorf (vedoucí partner), Prácheňské muzeum v Písku a Technische Hochschule Deggendorf

Doba řešení: 2017-2020

Řešitelka: doc. PhDr. Marie Rynatová, CSc.
 


  • Česko-bavorský dějepis

 

Projekt EU Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Partneři: Universität Passau a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doba řešení: 2013-2014

Řešitelka: PhDr. Jana Zahradníková


 

Projekt EU evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 

Partneři: Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav AV ČR a Kraj Vysočina

Doba řešení: 2011-2013

Řešitelka: Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.