Rigorózní řízení

 

 

 

Zde neleznete výši poplatku za přípravu rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózní práce (§ 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.), včetně informací o způsobu uhrazení


  • Obory rigorózního řízení:

 

 
OBOR/PROGRAM

PLATNOST AKREDITACE
   

 

 Románská filologie (studijní program, v rámci institucionální akreditace)

16. 11. 2028

  

 Archeologie (studijní program, v rámci institucionální akreditace) 

 

16. 11. 2028


 Archivnictví (studijní program, v rámci institucionální akreditace)  

16. 11. 2028


 Historie (studijní program, v rámci institucionální akreditace) 

16. 11. 2028


 Bohemistika (studijní program, v rámci institucionální akreditace) 

16. 11. 2028


 Francouzský jazyk a literatura (studijní obor)

30. 11. 2024


 Italský jazyk a literatura (studijní obor)

30. 11. 2024


 Španělský jazyk a literatura (studijní obor)

30. 11. 2024


 Překladatelství anglického jazyka (studijní obor)

31. 12. 2024


 Překladatelství francouzského jazyka ​(studijní obor)

31. 12. 2024


 Překladatelství španělského jazyka (studijní obor)

31. 12. 2024


 Kulturální studia (studijní program) 

1. 12. 2028

 

 Učitelství pro střední školy - specializace: Anglický jazyk a literatura; Český jazyk a literatura; Dějepis; Francouzský jazyk a literatura; Německý jazyk a  literatura; Španělský jazyk a literatura (studijní programy)

16. 1. 2028