Složení vědecké rady

   
 • doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Ostravské univerzity

 děkan

 • prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Ústav bohemistiky

 • Em. prof. PhDr. Václav Bok, CSc.

 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 
 • prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 ředitel Historického ústavu

 • prof. PhDr. František Čermák, DrSc.


 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

 Ústav Českého národního korpusu

 • doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.

 
 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 Katedra estetiky

 Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

 • doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Historický ústav

 • doc. PhDr. Libuše Heczková, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 Ústav české literatury a komparatistiky 

 • prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

 
 Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

 ředitel

 • doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Historický ústav

 • doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

 
 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 vedoucí Katedry anglického jazyka a literatury 

 • doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 ředitel Archeologického ústavu

 • prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 ředitelka Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky

 • prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.


 rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Ústav věd o umění a kultuře

 • doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Ústav bohemistiky

 • prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

 Historický ústav

 • prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Archeologický ústav

 • PhDr. Pavel Král, Ph.D.


 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Historický ústav

 proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

 • prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

 
 ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 • prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

 
 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

 Ústav jazyků a komunikace neslyšících

 • prof. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

 
 prorektor pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 ředitel Ústavu anglistiky

 • prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 ředitel Ústavu bohemistiky

 proděkan pro vědu a výzkum

 • prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

 Ústav románských studií

 • doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Ústav romanistiky

 děkan

 • prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 ředitel Ústavu romanistiky

 proděkan pro akreditace a řízení kvality

 • doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických

 • prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

 
 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

 ředitel Ústavu českých dějin

 • doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.

 
 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

 Katedra českého jazyka a literatury

 • doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Ústav věd o umění a kultuře

 • prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

 
 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

 Ústav hospodářských a sociálních dějin

 • doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 Ústav románských studií

 • prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc., DSc.

 
 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Ústav bohemistiky

 • prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

 
 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

 Český egyptologický ústav

 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

 
 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

 ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky