Mobility FREEMOVERS

  • Program pro freemovers je určen pro studenty, kteří si sami domluví studijní pobyt na vybrané zahraniční instituci mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu, resp. na instituci, se kterou nemá fakulta, příp. univerzita, dohodu o spolupráci. Mobility v rámci programu pro freemovers jsou možné do jakékoliv země v rámci celého světa.
  • Předpokladem je, že mobilita je realizována v souladu se studijním zaměřením, příp. je její realizace nezbytná k úspěšnému dokončení kvalifikační práce a tím celého studia. 
  • Podmínkou je souhlas vysílajícího ústavu s realizací mobility a s termínem mobility. Mobilita musí trvat minimálně 1 měsíc
     
  • O stipendium se mohou studenti ucházet v rámci výzvy, která bývá vyhlašována obvykle v lednu vždy pro daný kalendářní rok. Konkrétní výše stipendia se určuje podle skutečné doby strávené na zahraniční univerzitě a podle možností rozpočtu projektu. V případě výjezdů do zemí EU dosahuje výše stipendia přibližně stejné výše jako u programu Erasmus+, v případě výjezdů do zemí mimo EU a do zámořských oblastí může výše stipendia být max. 20.000 Kč na měsíc. 
  • Zájemci musí nejprve kontaktovat preferovatnou zahraniční instituci (její centrální zahraniční oddělení nebo fakultu) a dohodnout se na podmínkách přijetí. Tyto informace bývají také publikovány na internetových stránkách univerzit. Upozorňujeme, že některé zahraniční univerzity nepřijímají uchazeče o tento typ studia, případně vyžadují platbu školného.
  • Více informací Vám rádi poskytneme na Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU.