Summer School of Slavonic Studies

 KONTAKT


Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.
 
Mgr. Barbora Poslušná

 
☎:          +420 730 161 464


☎:          +420 735 700 558; +420 387 774 801


E-mail:   mmaturova@ff.jcu.cz


E-mail:   bposlusna@ff.jcu.cz


📄 Informační leták 2021


📄 Přihláška 2021 - samoplátci


📆 Mezní datum pro podání přihlášky (samoplátci)15. července 2021


 

  • Letní školu slovanských studií pořádá Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se o třítýdenní kurz, který se vždy koná na přelomu srpna a září. Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Na letní škole jsou ale samozřejmě vítáni všechni zájemci o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. 

 

  • Absolventi LŠSS obdrží osvědčení o účasti.

STIPENDISTÉ

  • Stipendia mohou získat ti kandidáti/kandidátky, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, případně zastupitelské úřady České republiky v zahraničí. Přihláška s přílohami musí být předána příslušné přijímající instituci (může to být místní agentura nebo ministerstvo, v některých zemích výběr provádí zastupitelský úřad České republiky, nikoli však naše univerzita), bližší informace poskytne zastupitelský úřad České republiky v konkrétní zemi.
  • Informace MŠMT

SAMOPLÁTCI / SELF-PAYERS

  • Zájemci se mohou přihlásit jako samoplátci, kteří si hradí veškeré náklady sami. Informace potřebné k přihlášení naleznete → ZDE.